Hur mycket tid slösar du bort varje dag, på onödiga saker som du bara gör av gammal vana? Saker som inte tillför något värde och tar tid från det du verkligen vill åstadkomma. Att identifiera och bryta de vanorna är ett utmärkt sätt att effektivisera.

Exempel på vanor kan vara att alltid hänga kvar på möten och kallprata utan något syfte, det kan vara att vara först ut på kafferasten och vänta in alla andra, att lägga tid på att rätta till saker på skrivbordet hela tiden, att du inte kan börja jobba, att kolla Facebook otaliga gånger under dagen, att du bara måste kolla in den roliga filmen kollegan skickade.

Du kommer aldrig bli av med alla små ovanor du har, det är heller inte meningen, vi behöver olika avbrott. Dock ska du fundera på om de hindrar dig och om de tar upp för mycket tid. Exempelvis kan du kolla Facebook tre gånger istället för tio, så spar du mycket tid på sikt.

Ett bra sätt att identifiera onödiga vanor är att fundera på vad du gör när du vill skjuta på arbetet eller en uppgift, alltså: vilken är din ursäkt inför dig själv? Exmepelvis: Jag ska bara kolla Twitter, bara öppna Aftonbladet och kolla vad som hänt, och så vidare. Just dessa vanor är troligen de som inte tillför så mycket av värde utan mest är tidstjuvar. Försök därför minska på dem först.

Vilka onödiga vanor har du?