Avslutsteknik

Artiklar från bloggen med fokus på Avslutsteknik

Beskrivning av Avslutsteknik

Avslutsteknik är en försäljningsmetod för att effektivt leda ett samtal mot ett köpbeslut. Tekniken omfattar att identifiera och bemöta kundens behov och invändningar, för att sedan föreslå en passande lösning eller erbjudande. Målet är att skapa en win-win-situation där både kunden och säljaren gynnas. Varierande tekniker används beroende på situation och kundtyp.

Fler ämnen på bloggen