Prioritera och få mer gjort

Du har för mycket att göra, alla har för mycket att göra. Alla har samma mängd tid, 168 timmar i veckan. I princip alla vill hinna med mer saker än det finns tid till. Jobbar du med försäljning och kunder har du cirka 40 timmar på dig i veckan. Du kan och vill troligen göra mycket mer än som hinns med på 40 timmar. Nyckeln heter att prioritera.

Många har svårt att prioritera och blir därmed stressade av allt som ska göras. Prioritering är i teorin relativt enkelt.

Du börjar med att gå igenom dina uppgifter, det kan vara dagens att göra-lista eller aktiviteterna i årets planering.

Du graderar dem utifrån två perspektiv: effekt och insats

Effekt, titta på din uppgift och bedöm i vilken grad den ger effekt på dina resultat. Exempelvis skriva en offert är något som för de flesta ger hög effekt. Omvänt: att göra din tidrapport ger låg effekt på att nå dina mål.

Insats, här tittar du på hur lång tid det tar att göra uppgiften. Skriva offerten tar troligen relativt lång tid och tidrapporten är något som bör gå mycket snabbt.

När du gått igenom hela din att göra-lista och angett effekt och insats kan du lätt prioritera.

Du jobbar igenom att göra listan i följande ordning:
  1. Hög effekt – Låg insats
  2. Hög effekt – Hög insats
  3. Låg effekt – Låg insats
  4. Låg effekt – Hög insats

Detta angreppssätt gör att du fokuserar på det som skapar resultat och därmed använder din tid bättre. Du kommer också att snabbt känna dig mer framgångsrik, då du redan tidigt på dagen har genomfört uppgifter som skapar mycket resultat.

Läs mer om effektivisering av försäljningen i ”Sälj mer genom att göra mindre”

När du får svart på vitt vilka uppgifter som ger låg effekt och tar mycket tid kan du försöka effektivisera dessa eller kanske till och med hela automatisera dem.

Prioriteringen gör även att du blir fokuserad och känner dig mindre stressad över att du har mycket att göra. Du kommer på så sätt att få mer energi och fokus att prestera ännu bättre.

Dela gärna artikeln!

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Liknande artiklar