Guiden för att nå dina mål och din budget 2024

Att nå sina mål och sin budget är för de flesta förknippat med positiva känslor och belöningar i olika former. Om du vill lyckas med dina mål och din budget finns det ett antal steg på vägen för att kraftigt öka sannolikheten för att lyckas.

Här går vi igenom de viktigaste för att öka sannolikheten till framgång.

Sätt målen och din budget

Det kan låta grundläggande men för att nå dina mål och din budget måste du först ha satt mål. Ju bättre du sätter dina mål desto större chans har du att uppnå dem.

Exempelvis, du har satt målet att dubbla din omsättning. Du har dock inte tänkt igenom vad du behöver göra för att lyckas och hur du måste utveckla ditt sätt att arbeta för att nå målet, vilket gör det mindre sannolikt att du når målet.

Ett annat exempel är att du satt ett mål men inte kommunicerat och förankrat det med dina medarbetare som skall vara med och genomföra det. Om inte de som skall nå målet tror på det minskar sannolikheten att nå målet.

Läs mer om hur du sätter mål i:
Sätt smarta mål med SMART-modellen”
”Tre nivåer av mål”
”Det finns tre sätt att öka sin försäljning”

Gör planen för att nå dina mål och din budget

Ett bra mål och en budget ger en bra riktning men räcker inte för att lyckas. Du måste göra en plan för du hur du skall ta dig från där du är till dit du vill (= ditt mål).

Omfattningen och detaljerna i planen är beroende av många faktorer. Exempelvis hur stort målet är och hur många som är inblandade.

Oavsett omfattningen är det primära att planen tydlig visar vad som skall göras, när och av vem.

Läs mer om planer i:
”Hur du gör en grundläggande säljplan”
”Mål – Mer än bara en siffra”

Skaffa resurser och kompetens

Om dina mål och din budget innebär att du skall lyckas med något du inte gjort tidigare behöver du troligen tillföra resurser i olika former. Det kan vara mer tid eller ny kompetens. Titta på vad du behöver för att lyckas och se till att säkerställa att de resurserna finns eller att du vet hur du skall få fram dem.

Räkna självfallet på kostnaden för resurserna och att den kostnaden understiger vinsten du får genom att nå dina mål och din budget.

Läs mer om resurser i:
”Vad kostar din säljprocess?”

Förutse hinder

Troligen finns det ett antal större hinder för att nå dina mål och din budget. Det kan vara saker utanför din påverkan, såsom en stundande lågkonjunktur, eller sådant du kan påverka, såsom din egen bristande kompetens.

Att förutse hinder handlar inte om att vara negativ och leta problem utan att vara klarsynt och se och identifiera de största utmaningarna.

Genom att förutse hinder kan du hitta sätt att komma runt dem istället för att längre fram springa in i dem och då tappa tempo och energi.

Mät och följ upp

Om du inte mäter och följer upp vet du inte hur det går. Då vet du inte om du är på väg att nå dina mål och din budget eller om du är på väg åt fel håll.

Enkelt sagt, utan att mäta och följa upp kan du lika väl strunta i att sätta mål och budget. Du kommer nämligen inte att veta om du lyckats.

Identifiera vad som är relevant att mäta och följa upp och gör det regelbundet. Tänk på att inte mäta mer än nödvändigt och det som du hinner hantera och följa upp.

Läs mer om mätning i
”Nyckeltal inom försäljning: Bättre styrning och resultat av säljarbetet”

Förbättra och utveckla löpande

Baserat på din mätning och uppföljning få du underlag till att förbättra och utveckla. Även om du har gjort en riktigt bra plan så kommer den inte att fungera fullt ut. Du kommer behöva revidera den och ta bort, lägga till och göra mer av vissa saker för att nå dina mål och budget.

Eftersträva att se förbättring och utveckling som något man gör i princip varje dag. Det blir då enklare att genomföra och förändringen blir mindre för alla inblandade.

Läs mer om att utveckla i:
”Prioritera och få mer gjort”
”Lär dig ta emot feedback – Öka dina resultat”

Var uthållig

För att lyckas måste du arbeta med uthållighet. Oavsett vad det handlar om gäller det att fortsätta med din plan och dina uppgifter varje dag. Oavsett om det handlar om att lägga en timme varje dag på att boka möten eller följa upp dina resultat varje vecka måste du få det gjort.

Ha roligt och var positiv

Slutligen, resan mot att nå dina mål och din budget blir enklare om du har roligt och har en positiv grundsyn. Det handlar inte om att man behöver skratta och le sig genom allt. Det kommer att vara motgångar under resan. Om du ser möjligheterna och håller dig positivt inställd till att du klarar av dem blir resultatet bättre och vägen till målet roligare.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar