Skapa en grundläggande försäljningsstrategi

Försäljningsstrategin utgör ryggraden i ditt arbete att leda försäljningen. Det är en plan för hur du kommer att närma dig marknaden, nå dina potentiella kunder och övervinna de utmaningar som kan uppstå längs vägen. Genom att följa en väldefinierad försäljningsstrategi kan du förbättra din kundbearbetning, öka konverteringsgraden och påskynda din försäljningscykel.

En försäljningsstrategis omfattning kan variera beroende på faktorer som företagets storlek, antal marknader man är verksam på och så vidare. I denna artikel gå vi igenom några steg som du kan ta för att skapa en effektiv grundläggande försäljningsstrategi:

Sätta mål kopplade till försäljningen

Först och främst måste du fastställa tydliga försäljningsmål. Vad vill du och företaget uppnå med er försäljning? Det kan handla om omsättningsmål, vinstmål, men även marknadsandelar och att utöka och nå nya kundsegment.

Mål och KPIer på denna nivå skall vara övergripande. När du satt din strategi och börjar titta på taktiken kommer du behöva bryta ned dem på mål, ex delarna i säljprocessen. På strateginivå skall målen visa vägen och riktningen. Exempel på mål på denna nivå är 20 procent omsättningsökning årligen eller 2 procent ökad marknadsandel årligen. Genom att ha klart för dig vad du strävar efter blir det lättare att rikta dina insatser på rätt sätt.

Välja din målgrupp

En framgångsrik försäljningsstrategi inkluderar att definiera en eller flera målgrupper. Det är genom att bearbeta och sälja till dessa som ni skall uppnå era mål. Målgruppsarbetet skall besvara frågor såsom: Vem är det som är intresserad av din produkt eller tjänst? Vilka problem eller behov har de som din produkt kan lösa? Var befinner sig dina potentiella kunder, både geografiskt och online?

Här använder en del idealkundsbegreppet för att ännu tydligare beskriva sin huvudmålgrupp. Genom att skapa en tydlig målgrupp kan du utifrån det skapa riktade budskap och effektivare sälj- och marknadsföringskampanjer.

Beskriva ditt erbjudande

För att nå fram till din målgrupp med ditt erbjudande behöver du kommunicera vad som gör din produkt eller tjänst unik. Det handlar om att besvara frågor såsom: Varför ska kunderna välja dig istället för dina konkurrenter? Vilket värde uppnår de med din produkt? Vad löser produkten för problem?

Genom att identifiera dina konkurrensfördelar skapar du en grund för säljargument och annan säljkommunikation. Här kan man med fördel använda modellen USP, Unique Selling Proposition. Se till att din USP är enkel och tydlig, så att det blir lätt för kunderna att förstå varför de ska välja just dig.

Välj en försäljningskanal

Beroende på din produkt eller tjänst och din målgrupp kan olika försäljningskanaler vara mer eller mindre effektiva. Ska du sälja direkt till slutkund, genom återförsäljare eller via e-handel? Var är din målgrupp mest aktiv, och vilka plattformar kan du använda för att nå dem? Det kan många gånger vara en fördel att använda sig av en huvudkanal och en eller flera kompletterande.

Genom att välja den rätta försäljningskanalen kan du skapa bästa möjliga försäljning och nå ut till potentiella kunder på bästa sätt.

Skapa en försäljningsplan

Nu när du har tydliga mål, en förståelse för din målgrupp och ett unikt säljargument är det dags att skapa en detaljerad försäljningsplan. Planera hur du ska nå ut till din målgrupp, vilka marknadsföringsaktiviteter du ska genomföra för att locka intresse, och hur du ska hantera och konvertera leads till faktiska kunder. Var beredd att anpassa din försäljningsplan allteftersom du samlar in data och lär dig mer om vad som fungerar bäst för din målgrupp.

Slutsats gällande försäljningsstrategi

Att skapa en grundläggande försäljningsstrategi är avgörande för att nå dina försäljningsmål. Genom att ha tydliga mål, förstå din målgrupp och kommunicera ditt unika säljargument kan du differentiera dig från konkurrenterna och öka din chans till framgång. Tänk på att en försäljningsstrategi inte är statisk utan bör anpassas allteftersom du samlar in data och lär dig mer om din målgrupp och marknad. Arbetet med att utveckla strategin sker lämpligen i samband med planeringen inför det kommande året.

Med en väl genomtänkt försäljningsstrategi i ryggen kommer du få lättare att driva säljutveckling hos er, lättare få med dig övriga organisationen och slutligen uppnå de resultat du önskar.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar