Konkurrentanalys: Lär känna dina konkurrenterna

En enkel konkurrentanalys hjälper dig att hela tiden ha god kunskap om dina konkurrenter och är en viktig del av din generella omvärldsanalys. Informationen som samlar i en konkurrentanalys ger bra underlag för hela organisationen och den enskilde säljaren. Att ha en bra konkurrentanalys mall är a och o för att göra detta framgångsrikt.

En konkurrentanalys kan göra mycket omfattande eller väldigt enkel. Med följande steg får du en enkel och effektiv konkurrentanalys.

Konkurrentens egen uppfattning

Första steget i konkurrentanalysen är att börja med att ta reda på vad konkurrenten har för uppfattning om sig själva, som de vill förmedla.

Det inkluderar exempelvis:

  • Besöka deras hemsida
  • Läsa deras annonser
  • Läsa deras årsredovisning
  • Titta på deras reklammaterial
  • Läs vad de delar i sociala medier

Studera och notera allt som kan vara av betydelse. Det handlar exempelvis om att titta efter vilka ord och fraser förekommer ofta och vad de lyfter fram om sig själva. Titta också på var de marknadsför sig och vilken bild de försöker få mottagaren.

Utifrån detta kan du dra slutsatser kring vilka argument de använder i införsäljningen, vilka kunder som passar dem bäst, vilka svaga sidor de har (troligen de som de inte lyfter fram) och så vidare.

Kundernas uppfattning

Fortsätt konkurrentanalys med att försöka få fram hur deras kunder uppfattar dem. Använd Linkedin eller liknande för att finna någon i ditt nätverk som du kan kontakta. Alternativt om du känner till någon som har varit kund nyligen. Det är i grunden inget konstigt att vilja veta lite mer om sina konkurrenter. Dock kan det vara bra att ta det varsamt och känna av hur mycket du kan fråga.
Kan du träffa ett antal nuvarande och före detta kunder ger det dig troligen en uppfattning. Allt för att skapa bästa underlag till din konkurrentanalys.

Använd nu informationen för att stämma av mot den bild konkurrenten själva ger. Stämmer den? På vilka punkter finns det avvikelser?

Din uppfattning

Sista steget i konkurrentanalysen är att du försöka bilda dig en egen uppfattning. Är det möjligt för dig att bli kund hos din konkurrent bör du bli det.

Annars kan du exempelvis göra följande för att bilda dig en uppfattning.

  • Ringa dem och fråga om deras produkt
  • Besöka deras butiker om de har det
  • Besöka dem på mässor eller liknade

Sammanställ sedan en enkel konkurrentanalys

Sammanställ nu all din information om konkurrenten för att färdigställa din konkurrentanalys skapa dig en tydlig bild av deras företag, erbjudande och styrkor respektive svagheter. Informationen kan du sedan använda för att komplettera din generella omvärldsbevakning men framför allt för att förbättra och utveckla ditt eget säljarbete.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar