Gör dina presentationer mer slagkraftiga

Skapa trovärdighet
Du kommer att nå bättre fram med ditt budskap om du tidigt skapar trovärdighet. Börja med att berätta om dig själv och varför de skall lyssna på dig. Påvisa att du kan området du skall prata om.

Bra sätt kan vara en kort berättelse om hur du blivit kunnig inom området eller vad andra som hört dig prata har givit för feedback. Trovärdighet kommer inte bara, den måste skapas.

Syfte och mål
Börja med att berätta om syftet med din presentation och vilka mål du skall uppnå med dem. Det blir då lättare för din publik att känna sig delaktiga. Det gör det också lättare att åstadkomma det du vill oavsett om det handlar om att få potentiella kunder att köpa eller godkänna nästa steg i ett projekt.
Det kommer också hjälpa dig att hålla en bra röd tråd genom presentationen om du har tydligt syfte och mål.

Presentationsmaterial
Även om du är en mycket erfaren presentatör gör presentationsmaterial som whitebord etc att du lättare kan nå ut med ditt budskap. Är du en mer ovan presentatör kan materialet runt presentationen vara avgörande.
Använda gärna flera olika former av presentationsmaterial. Träna alltid med presentationsmaterialet du tänker använda så du är säker på hur du använder det bäst.

Fokusera på inledningen
En framgångsrik presentationen är beroende av en bra inledning, lägg tid på hur du inleder presentationen. Exempelvis genom ett kraftfullt resultat eller en bild. Inledningen gör att du får med dig åhörarna och sedan kan fördjupa dig.
Tänk på att skapa en tydlig inledning inför varje delområde av presentationen och inte bara i början.
Arbeta med frågor
Frågor går att använda genom hela presentationen i många olika syften. Prova att använda dig av retoriska frågor då och då i presentationen för att markera din poäng. Tänk dock på att inte ställa frågor själv som du inte har svaret på.
Frågor till publiken kan vara ett utmärkt sätt att skapa engagemang och får igång en diskussion. Tänk igenom vilka olika svar som kan fås så de ligger i linje med vad du vill påvisa..
Avsluta gärna med en frågestund. Förbered förslagvis några egna frågor ifall publiken inte skulle ha några frågor till dig.

En stark avslutning
Minnet av din presentation blir till stor del beroende på hur du avslutar. Träna därför in avslutet noga. Tänk på att sammanfatta det du sagt, vad du vill åstadkomma och uppmana till handling.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar