Nästan oavsett vad du skall lyckas med i livet är förberedelser av största vikt. Det gäller även för mötesbokning.

Grunden för lyckad mötesbokning är en väl definierad målgrupp. Både att du känner målgruppen utifrån behov och förutsättningar, att du har koll på vilken kundnytta du kan tillföra dem och att du har ett väl uppdaterat listmaterial med företags- och kontaktuppgifter. Inför varje timme effektiv mötesbokning behöver du ha ca 40-60 personer att ringa. Detta för att kunna hålla ett effektivt tempo. Det är alltid rekommenderat att sätta av en till två timmar åt gången då du fokuserar på att boka möten.

Beroende på vad du har för mål på träffprocent på ditt material behöver du förbereda samtalen med att läsa på om de potentiella kunderna. Har du en lite målgrupp är det viktigt att läsa på noggrant inför varje samtal för att få maximal träffprocent på bokningen. Har du en större målgrupp är det oftast effektivare att läsa på lättare och hålla ett högre tempo i själva ringande.

Inför en lyckad bokning skall du också ha ett samtalsmanus. Manuset skall täcka in hela samtalet och vara ett stöd som utvecklas löpande. I all kallbearbetning är intresseväckaren av extra vikt.

Nu är du redo att börja boka möten.

Nästa steg för att bli proffs på mötesbokning är, hur du skapar Samtalsmanuset.

Vill du istället repetera steg ett, kan du läsa om Vikten av kalla samtal

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Läs mer om Patrik