Sales Development Representative

Artiklar från bloggen med fokus på Sales Development Representative

Beskrivning av Sales Development Representative

Sales Development Representative (SDR) är en position inom försäljning som fokuserar på att generera nya försäljningsmöjligheter genom att kvalificera leads och boka möten för försäljningsteamet. SDR:er spelar en nyckelroll i försäljningsprocessens inledande skeden och arbetar ofta med kallringning, e-postkampanjer och sociala medier för att etablera första kontakten med potentiella kunder. Målet är att öka försäljningsvolymen genom att skapa en pipeline av kvalificerade prospekt som är redo för vidare bearbetning av Account Managers eller andra säljroller.

Fler ämnen på bloggen