Fokusera och boka möten under exempelvis en eller två timmar. Det är sällan effektivt att sitta för länge. Samma sak gäller med att ringa ett samtal då och då.

Sitt samlat med kollegor och fokusera på bokningen. Se till att ta bort allt som kan distrahera fokus. Det gäller exempelvis att stänga av mail, se till att kollegor inte stör under tiden. Det gäller också att ha självdisciplin att inte göra något annat. Ber exempelvis en kund om information eller material inför mötet, skicka det senare på dagen.

Inled bokningen med att sätta mål för var och en som deltar. Sporra därefter varandra under hela bokningen genom att löpande föra upp antalet bokade möten väl synligt för alla.

Sporra också varandra med att hålla tempot. Under en effektiv bokning skall telefonerna gå varma och antingen skall du prata i telefon eller vänta på svar. Alla förberedelser skall vara avklarade innan.

Anordna gärna en tävling i samband med bokningen för att sporra lite extra och kommunicera ut vinnaren på företaget för att visa på vikten av mötesbokning.

Nästa steg för att bli proffs på mötesbokning är, Uppföljning.

Vill du repetera steg tre i hur du blir proffs på mötesbokning, kan du läsa om Samtalsmanuset.