Hur du skapar en säljande hisspresentation

En bra hisspresentation är ett perfekt säljredskap att använda som introduktion, på mingel, vid mässor eller när som helst när man möter en potentiell kund.

Det är därför värt att lägga ner lite tid på att ta fram en. Följande steg hjälper dig att ta fram en säljande hisspresentation.

Vem – Beskriv vem du/ditt företag/produkt är. Använda få och beskrivande ord, exempelvis Etablerade, Avancerade, Ledande, Pionjärer.

Till – Beskriv till vem du vänder dig. Exempelvis småföretagare i Sverige.

Vad – Vad erbjuder du/ditt företag. Fokusera på att få fram vad ni tillför för värde.

Varför – Här skall du berätta vad som skiljer er från alla andra. Vad är det ni gör annorlunda och bättre för att tillföra värdet du beskrev under vad.

Målet – Vad vill du ha av den du talar med. Exempelvis ”kan jag få din email så kan jag skicka en gratis plan för Hur du ökar försäljningen?”

Delaktighet – Om hisspresentationen skall användas av exempelvis hela säljkåren, se till att blanda in många i att ta fram den. En på pappret perfekt hisspresentation som ingen använder är inget värd.

Kortfattad – Motstå frestelsen att få med allt. Blir det för mycket är det inte längre en hisspresentation. Byt ord, skär ner till det som är det viktiga. Riktmärke är att du skall kunna dra den på mindre än en minut.

Öva – Presentationen skall flyta som ett rinnande vatten. Om du kan presentationen utantill kan du fokusera på mottagaren. Du kan se hur din presentation bemöts, snarare än fundera på vad du skall säga.

Dela gärna artikeln!

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Liknande artiklar