Omsätta teoretisk kunskap till praktiska säljresultat

Efter en utbildning återstår att få deltagarna att omsätta sina kunskaper så att de ger praktiska säljresultat både på kort och lång sikt. Här är coaching och uppföljning några nyckelkomponenter. För lyckas bättre och med mindre insats går det att använda metoder för att skapa nya vanor och beteenden. Det här hjälper vi alla våra kunder med efter genomförd utbildning. I den här artikeln skall vi dela med oss av några av de metoder vi arbetar med.

Vi på Försäljningschefen erbjuder alltid våra kunder att jobba långsiktigt och låta oss bidra i implementeringen efter utbildningen. Vi arbetar då med metoderna vi ger exempel på i den här artikeln. Du som försäljningschef behöver alltid vara involverad eller kan välja att sköta allt själv. Du har en nyckelroll för att skapa ökad försäljning. Låt oss titta på hur du får konkreta säljresultat efter er utbildning.

Mätning

En grundbult för att omsätta teoretisk kunskap till praktiska säljresultat är att ni mäter både resultatet och de aktiviteter som är kopplade till träningen. Har ni genomfört en träning för att säljarna skall bli bättre på att boka möten ska ni mäta mötesbokningen. Exempel på nyckeltal är tid som spenderas på att boka, antal genomförda samtal och träffprocent på bokade möten. Bäst är självfallet om ni har mätningen igång innan utbildningen så att vi kan jämföra resultat före och efter.
Vi har märkt att många tror att det är krångligt och tidskrävande att mäta. Det har aldrig varit lättare att få till mätning än idag tack vare den snabba utvecklingen inom säljstödsystem. Mycket mätning går idag att automatisera, exempelvis kan CRM-systemet registrera all kundkommunikation som sker via e-post, telefon och bokade möten. Genomför ni er utbildning med oss är mätning en punkt vi diskuterar innan utbildningen för att nå praktiska säljresultat.

Mindre bitar

Nästa tips för att lyckas är att bryta ned saker i små delar. Du kanske har hört uttrycket ”Hur äter man en elefant? En bit i taget”. Precis på samma sätt skall du tänka kring att omvandla kunskap till praktiska säljresultat. Har ni exempelvis tränat på att genomföra bättre kundmöten, börja då inte med allt på en gång utan välj ut ett mycket begränsat område. Det kan exempelvis vara att alla skall få svar på fem av de frågorna ni tog fram på utbildningen. Genom att dela något stort i många små delar får man bort många av hindren med att börja den praktiska användningen. Alla klarar av att ställa fem förutbestämda frågor i ett möte med en kund. Det är enkelt för dig som försäljningschef att följa upp att det blir gjort.

Flera sätt att få teoretisk kunskap till praktiska säljresultat

För att lyckas på kortare tid och med mindre tidsåtgång arbetar vi med ett par enkla modeller. Dessa är baserade på forskning kring hur du skapar nya beteenden och på vår erfarenhet om bästa sätten att effektivt följa upp säljare och annan säljande personal. Du som ansvarig chef får ta del av dem i samband med att vi tränar och utbildar ditt säljteam. Ny kunskap är bra men först när den omsätts i praktiska säljresultat bidrar den till ökad försäljning och tillväxt.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar