Hisspresentation

Artiklar från bloggen med fokus på Hisspresentation

Beskrivning av Hisspresentation

En hisspresentation är en kortfattad och koncis presentation, ofta använd inom affärsvärlden, för att snabbt och effektivt förmedla en affärsidé, produkt eller projekt. Ursprunget till namnet är idén om att kunna presentera sin affärsidé för en potentiell investerare eller kund under tiden det tar att åka hiss, vanligtvis 30 sekunder till två minuter. Hisspresentationen ska vara tillräckligt intresseväckande för att skapa nyfikenhet och öppna för vidare dialog. Den fokuserar på de viktigaste punkterna: vad erbjudandet innebär, dess unika fördelar och potentialen för mottagaren.

Fler ämnen på bloggen