Öka din försäljning genom framgångsrikt nätverkande

Välja nätverk
Det finns många olika nätverk att använda för ditt nätverkande. Vilket nätverk du skall välja skall styras av syftet med ditt nätverkande och vilken typ av relationer du behöver. Vill du ha med affärer är det ett affärsnätverk, är det sociala relationer kan det vara Rotary eller liknande.

Fokusera på kontakter
Även om huvudsyftet med ditt nätverkande är att skapa affärer, sker detta endast genom att skapa kontakter och relationer. Om du stirrar dig blind på affärsmöjligheter kommer ditt nätverkande inta att bli framgångsrikt. Genom att bygga relationer kommer människor att komma ihåg dig och detta ger utdelning i affärer på sikt.

Ge först och få sen
Hjälp dina nya kontakter först snarare än att börja be om hjälp. Det kan vara allt från att presentera dem för passande kontakter till att komma med ett varmt leads. Detta kommer att ge mångfalt tillbaka.

Utnyttja tekniken
Utnyttja sociala medier, exempelvis Facebook eller Linkedin för att lära känna dina kontakter bättre. Att knyta band via flera kanaler skapar också en relation på flera plan och ökar sannolikheten till att relationen bär frukt i konkreta affärer.

Dokumentera
Om du på allvar skall nätverka går det inte att hålla alla kontakter i huvudet. Se till att du skapar ett system där du noterat informationen. Lämpligtvis är det i ditt kontaktregister såsom CRM-system eller liknande. Lär dig att löpande notera födelsedagar, intressen mm, allt för att underlätta för att skapa djupare relationer.

Priorietera
En del försöka behandla alla lika och lägga lika mycket fokus på alla. Gör precis tvärtom, våga värdera dina kontakter. Välj utifrån den nytta de kan tillföra ditt syfte med att nätverka. Lägga mer tid på de du bedömer som dina viktigaste kontakter, dessa bör du träffa oftare, över en lunch till exempel. Mindre viktiga kontakter håller du kontakt med via e-post och sociala medier.

Utveckla
Lär dig genom hela ditt nätverkande, vad fungerar bra och mindre bra? Hur gick det till när du träffade dina bästa kontakter, går det att återskapa det? Fundera också på vad som gjort att du fått en god relation med just dessa och gör mer av det.

Dela gärna artikeln!

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Några av våra utbildningar

Fler ämnen på bloggen

Vill ni sälja mer?

Lämna dina uppgifter eller ring på 0790-10 22 00 så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa dig, ditt team och ditt företag att öka sin försäljning och tillväxt.