Ökad försäljning när hela företaget arbetar med Social Selling

Försäljning och marknadsföring är inne i en omfattande och snabb förändringsfas till stor del driven av digitaliseringen. Fler och fler av de traditionella sätten att attrahera nya kunder fungerar inte lika bra längre. De blir i många fall mer och mer kostsamma med minskad lönsamhet som följd. För att hantera denna utveckling behöver försäljning och marknad arbeta mycket tätare tillsammans och på nya sätt. Ett av de nya arbetssätten är Social Selling.

Enkelt förklarat innebär Social Selling att säljarna använder sig av framförallt sociala nätverk för att bygga relationer med potentiella kunder. Social Selling är inte den enda lösningen och kommer inte att ersätta allt traditionellt säljarbete. Se det istället som ytterligare ett sätt att bearbeta potentiella kunder. Ett sätt där du kombinerar det digitala och personliga på ett smart och effektivt sätt.

Det blir snabbt vanligare att säljarna lär sig och aktivt börjar arbeta med Social Selling. Det finns dock stora vinster med att få hela organisationen att använda sig av grunderna och arbetar med Social Selling för att bidra till och stödja sälj- och marknadsarbetet.

Fördelar med att arbeta med Social Selling:

Större spridning av ert företags innehåll, exempelvis bloggposter, videos och bilder. Det ger företaget ”kostnadsfri” marknadsföring och ökar exponeringen mot potentiella kunder.

Det ger ökad trafik till företagets hemsida vilket bidrar till fler leads via konverteringar via så kallade leadmagnets, exempelvis kundcase , e-böcker, whitepapers mm.

Både medarbetarna och företaget upplevs som mer kunniga och pålästa inom sitt område om de arbetar med Social Selling.
Medarbetarnas personliga varumärken stärks. Det leder till att det blir enklare att attrahera nya kunder och utveckla befintliga kunder.

Alla medarbetare får en högre grad av kundinsikt då fler direkt och indirekt kommunicerar med potentiella kunder.

Vilka skall lära sig och arbeta med Social Selling?

”Alla på företaget”, blir förstås det enkla svaret. För de flesta företag blir det ett rätt stort projekt, vilket kan ta tid att genomföra. De flesta tjänar på att börja med att fokusera på alla som har kundkontakt, direkt eller indirekt. Roller som berörs i de flesta företag är kundservice, personal inom leverans såsom konsulter och projektledare, inköp, ekonomi och alla med någon form av chefsbefattning.

Ett sätt att komma igång snabbare och enklare kan vara att välja ut de som redan är aktiva på olika sociala plattformar, tex Facebook och LinkedIn. På det sättet får man snabbare ett antal förebilder i organisationen och fler som kan visa och sprida det nya arbetssättet.

Hur gör man för att komma igång?

Social Selling handlar om att bygga både varumärke och relationer på olika sociala mediaplattformar för att stödja säljarbetet. Det handlar bland annat om personligt varumärke, att möta kunden med en konsultativ approach, att dela med sig av olika former av innehåll (engelska: content) och försäljning.

Ett viktigt steg för att lyckas är att hela företagets ledning får en grundläggande förståelse för och kunskap om digitalisering kopplat till sälj och marknad. Genom denna insikt och kunskap kan sedan en plan läggas för just ert företag och er bransch. Det är nästan alltid bättre att starta med små enkla aktiviteter för att komma igång, se resultaten och sedan anpassa och utveckla vidare.

Exempel på enkla aktiviteter

  • Be alla medarbetare att dela innehåll från till exempel er blogg. Här är det perfekt att använda lite mer vana användare som föredömen och ge dem tid att lära sina kollegor.
  • Lär medarbetarna hur de skapar en bra och säljande profil på till exempel LinkedIn.
  • Använd medarbetare som interna ”experter” i artiklar, videos mm. Detta skapar en mer personlig känsla kring bolaget och underlättar spridning i sociala medier.
  • Utbilda medarbetarna om hur de använder sociala medier, för dem som individer och för företaget.
  • Att få alla, eller i alla fall flertalet på företaget, att arbeta med Social Selling ger en mängd fördelar. De två viktigaste är ökad förståelse och kunskap om era kunder inom hela bolaget och insikten att alla kan bidra till att skapa ökad försäljning.
Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar