Vikten av ett bra affärsmannaskap

Om du gör affärer, som säljare eller egen företagare, på en högre nivå och säljer komplexa lösningar så har du stor nytta av att träna ditt affärsmannaskap. Självklart gäller samma sak för dig som vill ta dig an större och mer komplexa affärer.

Affärsmannaskap syftar till att du ser hela affären, det vill säga inte bara att få till den enskilda ordern. Att du har en högre affärsmässighet och ser hela din affär med kunden idag och i framtiden. Det handlar om att säkerställa nöjd kund, lönsamhet för ditt företag och samtidigt stärka ditt grepp om marknaden.

Definitionen av affärsmannaskap

Affärsmannaskap är ett begrepp som ofta används inom affärsvärlden. Termen beskriver en aktörs förmåga att kunna sin marknad och veta vad den vill ha samt att kombinera detta med kunskap om vad det egna företaget kan prestera för att kunna skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt för båda parter. Källa: Wikipedia.

Låt oss se på ett grundläggande exempel. En säljare med svagt sinne för affärer hamnar i en prisdiskussion. Eftersom fokus enbart ligger på att sälja går hon med på att sänka priset. Detta ger sämre lönsamhet för säljarens företag. Det undergräver dessutom ställningen på marknaden. Detta då risken finns att andra kunder får reda på detta och också kräver sänkt pris. Kunden kan förvisso bli nöjd kortsiktigt, långsiktigt lär kunden förvänta sig lägre och lägre priser. Det vill säga en ond cirkel, allt på grund av bristen på affärsmannaskapet.

Starkt affärsmannaskap

En säljare med stark känsla för affärsmannaskap hade sett detta händelseförlopp och därför agerat annorlunda kring priserna. Exempelvis bakat in någon form av mervärde, vilket skapat positiva konsekvenser och varit gynnsam för alla inblandade.

Ett exempel på mer komplext känsla för affärer är att du har en tydlig analys av dina potentiella kunder. Du vet vilka kunder som har potential att ge störst ”Customer Lifetime Value”, alltså vad kunden kan omsätta hos dig över hela tiden de är kunder.

Svagt affärsmannaskap

En person med lågt affärsmannaskap bearbetar en bredare grupp av kunder. De fokuserar också oftare på de kunder där det snabbast går att få till en affär. En person med högre affärsmannaskap vet vilka kunder som kommer att ge mest värde över tid. Genom denna kunskap kan hon istället fokuserar all sin bearbetning på dessa. De ger större omsättning och vinst över tid, och den ökade fokuseringen kortar säljprocessen.

Att träna ditt sinne för affärer gör dig alltså inte bara mer framgångsrik kortsiktigt, det stärker även dina möjligheter att skapa framgång för dig, ditt företag och dina kunder över tid.

Vill du ha några enkla tips på hur du tränar upp ditt affärsmannaskap kan du läsa ”Träna upp ditt affärsmannaskap”

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar