Över 500 artiklarom försäljning

Kunskap som får dig att lyckas – Utgå från egennytta

Forskning visar att att den starkaste motivationen kommer från den upplevda egennyttan, dvs vad du tror dig vinna på…

Kunskap som får dig att lyckas – Vårda din identitet men tvinga den inte på andra

Forskning visar att de människor som i grunden har starka värderingar och en egen syn på tillvaron men samtidigt är…

Kunskap som får dig att lyckas – Kreativitet går inte att köpa

Forskning visar att det inte finns något samband mellan ekonomisk ersättning och nyskapande idéer. Kreativiteten föds…

Kunskap som får dig att lyckas – Delmål

Forskning visar att personer som ofta uppnår mindre delmål är lyckligare än personer som bara fokuserar på det…

Kunskap som får dig att lyckas – Gå inte i försvarsställning

Forskning visar att personer som lätt går i försvarsställning tar längre tid på sig att lära sig nya saker. De tenderar…

Kunskap som får dig att lyckas – Lev i nuet

Forskning visar att människor tenderar att känna extra strakt för de områden där de första nådde sina egna framgångar.…

Kunskap som får dig att lyckas – Undvik homogena grupper

Forskning visar att arbetsgrupper är effektivare om det ingår människor med olika personligheter än om gruppen är mer…

Kunskap som får dig att lyckas – Följ upp dina framgångar

Forskning visar att människor som noterat sina mål och ambitioner samt följer upp dem regelbundet känner sig mer…

Kunskap som får dig att lyckas – Frukta inte tiden

Forskning visar att din ålder inte påverkar vilka resultat du skapar. Många människor går omkring och har mer eller…