Att arbeta löpande med säljträning är ett måste för att skapa en toppresterande säljorganisation. I många organisationer lägger man för lite tid och resurser på säljträning och skyller på att man inte har råd att köpa in säljträning.

Enklast och bäst resultat får man oftast om man arbetar med någon som är specialist på säljträning. Det går dock att arrangera bra säljträning utan att spendera några större summor eller till och med helt gratis.

Hemmagjord säljträning

På nätet finns idag mängder av säljträningsmaterial. Du kan ofta få kompletta e-böcker i försäljningsteknik om du går till amerikanska sajter. Välj ut en som du ser passar er och ha boken som grund för att göra en hemmagjord säljträning.

Växla med kollega

Självfallet kan du säljträna säljarna själv. Det finns dock många fördelar med ett nytt ansikte och nya ord. Om du via ditt nätverk kan hitta en annan försäljningschef som har samma problem som du, kan ni byta säljteam. Du åker och säljtränar den andre försäljningschefens säljare och vice versa.

Säljarna utbildar varandra

Troligen har dina säljare olika styrkor och alla har ett område de är riktigt duktiga inom. Lägg då upp ett program baserat på de olika styrkorna i gruppen där säljarna får utbilda sina kollegor. Förutom en massa bra säljträning ger du även säljarna möjlighet att själva utvecklas i och med att de får träna sina kollegor.