Fem saker säljaren behöver behärska för att lyckas med social försäljning

Social försäljning har på kort tid gått från att vara något ett fåtal företag ägnar sig åt till att merparten idag försöker sig på social försäljning i en eller annan form. Dock är det fortfarande många säljare som inte klarar av det som behövs för att lyckas och få resultat i form av ökad försäljning.

Social försäljning, eller Social Selling som det heter på engelska, kan användas både offline och online. Det är det senare som är vanligast och som vi tittar på i denna artikel. I Sverige är LinkedIn den plattform man oftast förknippar med social försäljning. Det går dock att använda som metod på merparten av de sociala nätverk som finns i världen.
Säljare som vill lyckas med social försäljning måste jobba med att antal punkter. Här kommer de fem viktigaste för att nå framgång:

Profilen

Säljaren som vill lyckas med social försäljning måste skapa en trovärdig och säljande profil. Profilen är grunden för att effektivt kunna bygga upp sitt personliga varumärke. Profilen skall beskriva individen och inte företaget. Det handlar om att påvisa kunskap och vad man kan erbjuda sitt nätverk. Profilen på sociala medier måste självklart stämma överens med den som finns offline.

Ryktet

Det räcker inte att fylla i en profil och sedan tro att man är klar. Säljaren måste skapa ett rykte av att vara kunnig inom sitt område och generös med sin kunskap. Exempel på detta är att säljaren måste uppfattas som äkta och inte bara som någon som skickar vidare företagets reklam.

Dialogen

Troligen den viktigaste punkten för den säljare som vill lyckas med social försäljning – att kunna föra en dialog. Att posta ett inlägg som osar ”Kom och köp” fungerar inte. Det handlar om att ta sig tid för att kunna lyssna, förstå och reagera på exempelvis kommentarer. Allt för att kunna använda dem för att starta och bygga relationer.

En dialog är två personer som pratar med varandra och har ett ömsesidigt utbyte. För många säljare är detta tänk fortfarande relativt nytt. Man är tränad att ställa frågor och utifrån dem presentera. En dialog är betydligt med komplex än så. Det tar också tid. Därför gäller det självklart att välja vem man för en dialog med.

Planen

Social försäljning är oerhört effektivt men det är inte en snabb lösning som ger resultat över en natt. Säljaren måste därför kunna följa och arbeta efter den plan som läggs upp. Att arbeta med social försäljning är inget man gör när man får en stund över utan kräver långsiktighet och uthållighet. Planen blir mycket bättre om försäljning, marknad och kommunikation samarbetar kring budskap och innehåll.

Den sociala arenan

Slutligen, för att lyckas med social försäljning måste säljaren förstå hur det de sociala nätverken fungerar. Även om de sociala plattformarna är relativt lika finns det skillnader. Det är därför viktigt att förstår just de plattformar säljaren är verksam på. Koden för uppträdande, vem som ser vad, vilka funktioner som finns för att skapa kontakt. Helt enkelt förstå och känna sig bekväm på den nya sociala arenan.

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Några av våra utbildningar

Fler ämnen på bloggen

Vill ni sälja mer?

Lämna dina uppgifter eller ring på 0790-10 22 00 så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa dig, ditt team och ditt företag att öka sin försäljning och tillväxt.