Företag som vill vara framgångsrika med sin sociala försäljning måste lyckas med att antal punkter. Här kommer de fem viktigaste för att nå framgång.

Profilen. Säljaren måste skapa en trovärdig och säljande profil för att effektivt kunna bygga upp sitt personliga varumärke.

Ryktet. Säljaren måste skapa ett rykte av att vara kunnig och generös med sin kunskap. Säljaren måste uppfattas som äkta och inte bara skicka vidare företagets reklam.

Dialogen. Säljaren måste kunna lyssna, förstå och reagera på exempelvis kommentarer. Allt för att kunna använda dem för att starta och bygga relationer.

Planen. Säljaren måste kunna följa och arbeta efter den plan som läggs upp. Att arbeta med social försäljning är inget man gör när man får en stund över utan kräver långsiktighet och uthållighet.

Den social arenan. Säljaren måste förstå hur det de sociala nätverken fungerar. Koden för uppträdande, vem som ser vad, vilka funktioner som finns för att skapa kontakt. Helt enkelt förstå och känna sig bekväm på den nya sociala arenan.