Försäljningsmodeller

Artiklar från bloggen med fokus på Försäljningsmodeller

Beskrivning av Försäljningsmodeller

Försäljningsmodeller är ramar och strukturer för försäljningsprocesser i företag. De inkluderar direktförsäljning, indirekt försäljning, e-handel och abonnemangsbaserade modeller. Valet av modell beror på produkttyp, marknad och företagsstrategi. En effektiv försäljningsmodell ökar verksamhetens effektivitet, når rätt målgrupp och optimerar vinst.

Fler ämnen på bloggen