Fem sätt att misslyckas med din säljpresentation

Du ställer inga frågor
Alla vill prata om sig själva så att ställa frågor gör att kunden får vara i fokus. Du kan också lära känna din kund och hennes utmaningar vilket gör att du kan presentera ditt erbjudande bättre.

Bara prata bara om ditt företag och din produkt
Att ägna en hel presentation åt ditt företag och din produkt kommer inte bara att tråka ut kunden ytan får dig att framstå som en levande hemsida. Använd kundcase för att beskriva hur du har löst kundens utmaningar för andra företag i samma situation.

Använd irrelevanta exempel
Berättar du om case som inte matchar kundens problem framstår det som om du inte känner till kundens problem eller ännu värre, inte förstår kundens problem. Enda gången det är godkänt är om du vill komma in i en ny bransch och inte har en bra referens. Var då helt ärlig med att det är så.

Bara fakta
Fakta är bra för att bevisa en tes eller för att skapa trygghet. En presentation skall dock innehålla en bra historia som kunden lätt kan komma ihåg och återge för andra. Finns det dessutom lite humor har du kommit långt.

För mycket bilder och annat material
En säljare som hänger upp allt hon säger på Powerpoint och bläddrar igenom bild efter bild framstår som okunnig och tråkar ut sin publik. Använd få bilder och träna dig på att brodera ut kring varje område.

Presentera istället för att involvera
Om det är möjligt, involvera kunden genom att ställa frågor och diskutera. Är det en mindre grupp kan man framgångsrikt be kunden vara med vid en whiteboard och tillsammans driva presentationen framåt.
En delaktig kund kommer att bli en bättre kund på alla sätt.

Dela gärna artikeln!

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Liknande artiklar