Fem steg för att göra en säljande presentation

En säljande presentation hjälper dig att lyckas med dina affärer. Att göra bra presentationer dock är en konst som kräver kunskap och träning. Här följer lite tips hur du gör en säljande presentation.

Bemästra ditt ämne

Oavsett hur bra presentatör du är, kan du inte ämnet du skall prata om blir det ingen säljande presentation. Omvänt är det lättare att göra en bra presentation om du verkligen bemästrar ditt ämne. Du kan då lättare svara på frågor och vid behov improvisera under presentationen.

Den röda tråden

Genom hela presentationen måste det finnas en röd tråd som du regelbundet knyter an till. Det gäller allt från välkomnandet, din klädsel och framför allt genom din presentation. Fundera kring vad är det du vill uppnå och hur vill du framstå. Stäm sedan av alla delar för att se att de leder dit du önskar.

Början och slutet

Lägg merparten av dina förberedelser på början och slutet. Början avgör om du får med dig publiken. En bra inledning varvat med frågor eller annan interaktion med publiken skapar en aktiv publik som kommer ställa frågor och lyssna engagerat.

Avslutningen avgör hur de kommer agera efter din presentation. En bra sammanfattning med en säljande slutkläm ökar möjligheterna att publiken agerar som du önskar.

Visualisera och variera

Använd gärna flera sätt att presentera och visualisera. Har du PowerPoint som huvudstöd, komplettera gärna med att rita på whiteboard eller blädderblock. Variera också hur du pratar genom att kombinera fakta med en bra historia.

Träna, träna och träna mer

Det är en utmärkt idé att träna din säljande presentation framför spegeln. Ännu bättre är en generalrepetition med ett antal kollegor. Träna ytterligare på de delar som du tycker är svåra eller som är viktiga för helheten. Prata gärna igenom dessa delar högt för dig själv upprepade gånger.

Är du redo för din säljande presentation?

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar