Förbättra din självbild och sälj mer

En majoritet av de signaler du sänder ut till din omvärld baseras på din självbild. Det innebär att oavsett hur mycket du tränar säljteknik, behovsanalys och allt annat som ökar din försäljning dras du ned om du inte har en bra självbild.

Vissa människor kommer in till ett möte och utan att säga något utstrålar de positivitet och självförtroende. Det omvända är personer som man knappt noterar när de kommer in. Det är ytterligheter och de flesta är närmare mitten på skalan.

Har du inte en perfekt självbild tjänar du på att jobba med att förbättra den.
En bättre självbild kommer att göra att du sänder ut positivt signaler vilket ökar dina möjligheter att sälja.

För att förbättra din självbild kan du ta kontakt med en professionell mental coach. Du kan också börja med följande enkla steg för att programmera dig till en bättre självbild.

  1. Sätt dig på en plats där du får vara i fred och slappna av.
  2. Börja med att se dig själv och ditt liv, exempelvis ett kundbesök. Se hur du agerar med självförtroende. Hur du gör ett perfekt möte och avsluta affären. Tänk på alla detaljer och ”spela” upp situationen för dig flera gånger.
  3. Tänk sedan på hur livet skulle utvecklas om du var den här personen, exempelvis hur ditt liv skulle förändras om alla dina kundbesök var som i dina tankar. Alla besök var perfekta och ledde till försäljning.
  4. Repetera övningen varje dag i en månad. Notera och jämför vad som blivit annorlunda i ditt liv.

Skulle du sälja bättre om du hade bättre självbild?

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Några av våra utbildningar

Fler ämnen på bloggen

Vill ni sälja mer?

Lämna dina uppgifter eller ring på 0790-10 22 00 så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa dig, ditt team och ditt företag att öka sin försäljning och tillväxt.