Förbättra och utveckla samarbetet i ditt säljteam

Att få ditt säljteam att samarbeta och kommunicera på ett bra sätt hjälper dig att skapa ökad försäljning och tillväxt. Begreppet som ofta används kring detta är Team Selling. I det inkluderas både säljare och andra roller som arbetar direkt med kunden. Här tittar vi närmare på varför du skall arbeta med ditt team.

Det flesta ser det som en självklarhet att alla skall arbeta för att få nöjda kunder och samtidigt nå bästa möjliga resultat. Det är dock långt ifrån något som fungerar perfekt på de flesta företag. Det kan handla om allt från otydlig ansvarsfördelning, bonussystem som motverkar samarbete eller generellt lågt kundfokus på företaget.

Vad är Team Selling?

Team Selling är en försäljningsmetod som involverar flera delar i en organisation och som arbetar tillsammans för att vinna affärer. Det kan exempelvis vara säljare och försäljningssupport som samarbetar för att vinna ett större kundkonto. Team Selling är en grundläggande del av kontobaserad försäljning, så kallade Account Based Sales.

Aktiviteter för att lyckas med Team Selling

Här kommer ett antal konkreta aktiviteter för att stärka säljteamets effektivitet:

Målsättning för säljteamet

Säkerställ att det finns ett tydligt mål för teamet som helhet och att det är väl förankrat. En bra övning för att säkerställa att alla har samsyn är att regelbundet låta olika medarbetare återge målet och berätta hur det påverkar deras dagliga arbete. Du kan läsa mer om att sätta mål i ”Sätt smarta mål med SMART modellen”.

Artikulera förväntningar

Genomför förväntansdisskusioner med alla i teamet så att de förstår vad som förväntas av dem som team och som individer. Tänk på att hela tiden koppla tillbaka förväntningarna till målen.

Bestäm och följ upp fördelningen mellan grupperna

Sätt upp tydliga avgränsningar och överlämningspunkter mellan de olika delteamen. Det kan handla om vilken information support behöver i samband med orderläggning.

Gemensam belöning för ditt säljteam

En av de vanligaste orsakerna till samarbetsproblem är att en del av gruppen får bonus och en annan inte. Säkerställ därför att hela ditt säljteam får ta del av både bonus och andra typer av belöningar och provisioner.

Rutiner för dokumentering

Säkerställ att dokumentation av affärer sker på ett strukturerat sätt för hela teamet. Om man av någon anledning behöver arbeta i flera system, säkerställ att dessa synkroniseras med varandra.

Återkoppla och utveckla

Arbeta med regelbunden återkoppling kring säljteamets resultat, både i rena siffror och gällande samarbetet. Återkopplingen används självfallet som underlag för löpande utveckling av ditt säljteam.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar