Sätt smarta mål med SMART modellen

Att sätta Smarta mål är helt avgörande för framgång inom det mesta i livet och framförallt inom försäljning. För att lyckas med att formulera mål finns det flera olika metoder till stöd. En av de mest använda och effektiva modellerna för att sätta upp mål är SMART.

SMART bygger på fem steg:

  • Specifikt
  • Mätbart
  • Accepterat
  • Realistiskt
  • Tidsatt

Eller på engelska Specific, Measurable, Accurate eller Approved, Realistic och Timebound.

Följande fem steg ger dig SMARTa mål:

1. Skriv ned det som är specifikt.

Använd aktiva ord som innebär en riktning exempelvis öka, minska, utveckla. Använd inte otydliga och generella ord som värna om, ta tillvara, tillgodose.

2. I nästa steg tar du fram vad som är eller skulle kunna gå att mäta.

Det som går att mäta blir genomfört, Mätbara och smarta mål. Lägg tid på att komma överens om mått för just era smarta mål, i passande enheter till exempel pengar, tid eller procent. Mätbara mål helt enkelt.

3. Finns acceptans för målet?

Mål måste vara accepterade. Mål tenderar att bli bäst om de sätts tillsammans med de som skall uppfylla dem. Smarta mål är accepterade av alla involverade.

4. Går målet att nå – är det realistiskt?

Målet måste vara nåbart, realistiskt. Samtidigt kan man lägga ribban olika högt. I målsammanhang använder man ofta trygghetsmål, realistiska mål och barriärbrytande mål.

5. När skall målet vara nått? Sätt en tid!

Att sätta tiden är lika viktigt som målet självt, en för kort tid gör även ett realistiskt mål omöjligt och vice versa. Även här tenderar det att bli bäst om de som skall uppfylla målet får vara med och sätta tidpunkten. Smarta mål behöver en tydlig deadline.

Använder du modellen får målformulering att skapa smarta mål som underlättar i arbetet med att förankra mål och göra alla delaktiga i målsättningsarbetet. Smarta mål gör att du ökar möjligheten att nå dem.

Vill du läsa mer om mål rekommenderar jag artikeln, ”Tre nivåer av mål” och vill du fördjupa dig ytterligare i SMART modellen rekommenderar jag, SMART (Målformulering).

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på print
Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Några av våra utbildningar

Fler ämnen på bloggen

Vill ni sälja mer?

Lämna dina uppgifter eller ring på 0790-10 22 00 så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa dig, ditt team och ditt företag att öka sin försäljning och tillväxt.