Försäljningschefens ansvarsområden

Försäljningschefen innehar efter VD den viktigaste rollen på ett företag, i många företag är till och med försäljningschefen mer avgörande för framgången än VD. Försäljningschefen har helt enkelt ansvaret för framgång och misslyckande i en organisation.

En grund för framgången är att försäljningschefens roll och ansvar beskrivs klart och tydligt. Här kommer en grund för försäljningschefens ansvar.

En försäljningschef är den som är mest aktivt i arbetet med att sätta tillväxmålen för organisationen, både övergripande och nedbrutet på individer.

En försäljningschef är ansvarig för att uppfylla organisationens tillväxtmål genom att skapa ökad försäljning och ökad vinst.

En försäljningschef väljer strategier och taktiker som krävs för att uppnå försäljningsmålen. Försäljningschefen ansvarar för att kommunicera ut dessa och för hur medarbetarna skall genomföra dem.

Försäljningschefen ansvarar för att skapa en tydlig plan och strategi och taktik för hur organisationen skall kartlägga potentiella kunder. Här är ett aktivt målgruppsarbete en nyckelfaktor.

En försäljningschef ansvarar även för att aktivt delta i marknadsarbetet. Framförallt som kravställare och beställare av marknadsföring. Framför allt på BtB-företag är marknadsavdelningens huvudfunktion att direkt stödja försäljningsarbetet genom att skapa potentiella kunder och leads. Även på BtC-företag går trenden mot att marknadsavdelningens huvudsyfte är att stödja försäljningen. Försäljningschefen måste därför tydligt ställa krav på vilket stöd som behövs för att uppnå försäljningsmålen.

Försäljningschefen ansvarar för att genom styrning, stöd och aktiv ledarskap säkerställa att varje person i säljteamet bidrar på bästa sätt och arbetar mot sina och organisationens mål.

En försäljningschef ansvarar för att på ett strukturerat sätt attrahera, behålla och utveckla de säljare och andra medarbetare som behövs för att uppnå försäljningsmålen.

Försäljningschefen föregår alltid med gott exempel och är en inspirationskälla för sina medarbetare.

En försäljningschef är alltid aktiv direkt mot kunderna. I mindre organisationer genomför försäljningschefen eget försäljningsarbete. I större är en försäljningschef alltid aktiv på sambesök och alla möjligheter till att möta kunden. Detta för att försäljningschefen alltid är den som skall ha bäst kännedom om marknaden och på så sätt kunna agera proaktivt.

Tänk på att gå igenom försäljningschefs rollen för just ditt företag. Olika marknader och faser i ett företags liv kräver ofta justeringar av ovan för att skapa bästa möjliga förutsättningar.

Dela gärna artikeln!

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Några av våra utbildningar

Fler ämnen på bloggen

Vill ni sälja mer?

Lämna dina uppgifter eller ring på 0790-10 22 00 så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa dig, ditt team och ditt företag att öka sin försäljning och tillväxt.