KAM – Titel eller arbetssätt?

KAM står för Key Account Manager och är en titel inom försäljning. En Key Account Manager ansvara för att arbeta…

Hur högsta ledningen kan stödja försäljningen

Företag där högsta ledningen tydligt stödjer och lyfter fram försäljningen har generellt en bra försäljningskultur. En…

Fem områden varje framgångsrik försäljningschef måste lyckas med

För att bli en framgångsrik försäljningschef finns det en mängd saker att lyckas med. Beroende på bransch, storlek på…

Alla på företaget bör bidra till ökad merförsäljning

Vi har tidigare konstaterat att ett snabbt sätt att öka försäljningen är att sälja mer till befintliga kunder. Ett av…

Merförsäljning – Mer försäljning del 4

Förutom kunskap om hur du skall skapa merförsäljning krävs uppföljning och styrning för att verkligen få fart på…

Försäljningschefens ansvarsområden

Försäljningschefen innehar efter VD den viktigaste rollen på ett företag, i många företag är till och med…

Implementera nya rutiner

Att implementera nya rutiner är alltid krävande. Samtidigt för att skapa en effektiv säljorganisation krävs väl…

Mer feedback – Mer försäljning

En viktig uppgift för dig som försäljningschef är att hela tiden arbeta med konstruktiv feedback till din säljkår.…

Skall en försäljningschef ha egen säljbudget?

En återkommande fråga med två tydliga läger är huruvida försäljningschefen ska ha egen säljbudget. Ja, självklart. En…

Insats och kompetens

A lot of people quit looking for work as soon as they find a job. Zig Ziglar En gammal och välkänd modell är RIK.…