Framgångsrikt ledarskap – Fel förutsättningar kan förstöra ditt hårda arbete

”Om ni bara arbetar på lite till skall ni se att det löser sig”. Hårt arbete är ett måste för att kunna lyckas. Dock, hårt arbete med fel saker eller fel förutsättningar skapar ingen framgång.

Forskning har påvisat att enbart hårt arbete betyder ganska lite för framgång. Arbetar dina medarbetare på fel sätt eller med fel saker ger arbetet inget resultat. Det kan till och med bli kontraproduktivt genom att medarbetarna lägger ner mängder av jobb på något utan att det skapar resultat. Det leder till uppgivenhet och att insatsen börjar minska.

Innebär det att du inte skall driva och följa upp insatsen hos dina medarbetare? Självklart skall du göra det. Utan insats blir det inga resultat. Som ledare måste du dock säkerställa att dina medarbetare har rätt förutsättningar, verktyg, träning med mera för att få effekt av sitt hårda arbete. Om inte kommer du i slutändan vare sig att få några resultat eller ha några medarbetare kvar.

Att säkerställa rätt förutsättningar är inte helt enkelt och det finns ingen enkel patentlösning. Många delar går dock att mäta i efterhand för att hitta vilka områden som givit bäst resultat och på så sätt kunna lägga mer tid där. Helt enkelt att hitta de 20 procent som ger 80 procent av resultatet.

Vilka kunder som skall bearbetas är en ett utmärkt område att följa upp och mäta på. Här kan man följa hur lång tid varje införsäljning tar och hur mycket vinst man får av kunden efter affär. Med dessa två nyckeltal kan man sedan räknat ut vinst i förhållande till insats. Välja ut de kunder som givit bäst resultat och hitta likande företag för att bearbeta.
På likande sätt kan man arbeta sig igenom alla områden för att säkerställa att man gör rätt saker.

Du som ledare behöver säkerställa att dina medarbetare arbetar hårt, men med rätt saker och med rätt förutsättningar.

Källa: Scherneck (1998) ”The Relationship Between Self-Esteem and Academic Performance”

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar