Hur du framgångsrikt genomför förändringar

Förändring är det mest naturliga i världen. Allt inklusive du själv förändras hela tiden. Cellerna byts ut i din kropp, du lär dig nya saker och påverkas av din omgivning, du går upp och ned i vikt, du och allt i hela världen är i ständig förändring.

Trots detta ses förändring som något svårt och utmanande. Här kommer tips på hur du genomför förändringar med framgång:

Syfte och mål

Innan du börjar med något annat måste du ha ett tydligt syfte och mål med din förändring. Varför skall något förändras? Vad vill du uppnå? Hur kommer du att mäta utfallet? Kan du inte svara på de frågorna finns det ingen poäng med att genomföra någon förändring. Vill du läsa mer om hur du sätter mål rekommenderas ”Sätt smarta mål med SMART modellen”.

Logik

Är förändringen logisk? Går det att argumentera för den med fakta och siffror? Då har du större sannolikhet att lyckas presentera den och få med andra i arbetet. Att bygga en förändring på en känsla gör att du måste lägga mycket mer tid på att övertyga och sälja in den.

Lätt att göra rätt

Är förändringen något som underlättar eller blir det krångligare? Kommer det att behövas omfattande instruktioner och kontroller för att lyckas med förändringen? Människor tenderar att söka den enklaste vägen framåt. Kan du se till att det är lätt att göra rätt kommer du att lyckas bättre med att genomföra förändringen.

Kommunicera

Planera kommunikationen av förändringen väl. Tänk på att för dig som jobbat med den ett tag är allt självklart. Så är det inte för mottagarna. Se till att ha tydliga budskap om varför och hur. Sätt också av tid för diskussion och frågor. Ju mer öppen och närvarande du är i frågan desto smidigare kommer det att gå.

Automatisera

Försök alltid att underlätta förändringar genom att skapa automatik som underlättar. Det kav vara systemstöd, automatiska påminnelser eller andra saker som gör att förändringen blir så naturlig som möjligt.

Följ upp

Planera in uppföljning och utvärdering för att se resultatet av förändringen. Ta också med i beräkningen att du kan behöva förändra igen. För även om förändringen var väl genomtänkt är det få saker som överlever mötet med verkligheten.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar