Hur du skapar ökat affärsmannaskap på ditt företag

Ökat affärsmannaskap gör att kunden och affären hamnar i fokus. Det leder nästan alltid till ökad försäljning och vinst tack vare nöjdare kunder. Nöjda kunder tenderar ge nöjd och stolt personal. Fokus på affärsmannaskap ger helt enkelt en uppåtgående spiral för företaget. Affärsmannaskap handlar i grunden om att förstå din marknad, dina kunder och ditt företag.

Sätt ökat affärsmannaskap på agendan

Ni behöver börjar prata er marknad och kund på alla nivåer på företaget. Har man en styrelse som diskuterar ekonomi och kostnadskontroll men inte marknad och kund, lär knappast någon annan göra det heller. Det handlar helt enkelt om att alla måste förstå vad som är viktigt, allt börjar med era kunder och försäljningen. Då bör alla prata om det. Läs mer i ”Träna upp ditt affärsmannaskap”.

Med örat mot rälsen

Er marknad förändras ständigt. Det som gäller igår behöver inte nödvändigtvis vara sant idag. Se därför till att odla en kultur där man hela tiden är observant på vad som händer inom er marknad. Det handlar om att läsa branschtidningar, gå på seminarier, men framförallt vara mycket ute hos kund.
Glöm inte bort att din marknad inte lever i en isolerad bubbla utan påverkas av världen i stort så fundera alltid kring hur generell utveckling eller förändringar på andra områden påverkar din marknad.

Förstår dina kunder på allvar

Alldeles för ofta ställer man pliktskyldiga frågor till kunden om hur deras verksamhet fungerar, allt med syfte att sälja, inte med syfte att förstå. Det handlar till att börja med om ett genuint intresse att förstå, sedan handlar det om förmågan att ställa frågor och kunna se helheten. Ofta ser man problem på olika sätt beroende på hur djupt man går in i dem. Det är av största vikt att gå in på djupet och verkligen förstå problemen. Först då kan man komma med lösningar.

Lyft fram de goda exemplen

Vid alla tillfällen då det är möjligt, lyft fram agerande som baserats på gott affärsmannaskap. Exempelvis att utvecklingsavdelningen tagit beslut om kommande version utifrån kundens behov. Lyft också fram individer som pratar om och förstår kund, detta är extra viktigt med roller som är längre bort från kunden exempelvis ekonomi.

 

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar