Kraften i ett citat

Definitionen av ett citat är enligt Wikipedia ”Ett ordagrant återgivande av tal eller skrift”.
Ett citat från en kund kan vara enormt kraftfullt att använda i försäljningssammanhang. Den kund som läser det känner sig trygg i att veta att någon annan uppskattat din produkt. Med ett citat blir det också möjligt att skryta utan att framstå som skrytsam.

Ett citat kan också inge inspiration och vägledning. Det citat som jag haft med mig sen början av min karriär är,

”Den som slutar bli bättre slutar att vara bra”
Marcus Hermansson

En fara när man blir framgångsrik inom ett visst område är att man blir lite bekväm, ”fat and happy.” Citatet ovan har jag dock haft med mig oavsett vilken nivå av framgång jag nått och jag har alltid funderat på vad jag kan göra för att bli lite bättre. Så när jag firat klart har jag alltid satt igång med att göra det lite bättre.
Jag är helt övertygad om att detta tankesätt kommer att gagna mig ännu mer i framtiden, då det är naturligt att bli lite mindre utvecklingsbenägen med åldern.

Vilket är ditt bästa citat om försäljning och affärer?

Dela gärna artikeln!

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Liknande artiklar