Kraften i ett citat

Definitionen av ett citat är enligt Wikipedia ”Ett ordagrant återgivande av tal eller skrift”.
Ett citat från en kund kan vara enormt kraftfullt att använda i försäljningssammanhang. Den kund som läser det känner sig trygg i att veta att någon annan uppskattat din produkt. Med ett citat blir det också möjligt att skryta utan att framstå som skrytsam.

Ett citat kan också inge inspiration och vägledning. Det citat som jag haft med mig sen början av min karriär är,

”Den som slutar bli bättre slutar att vara bra”
Marcus Hermansson

En fara när man blir framgångsrik inom ett visst område är att man blir lite bekväm, ”fat and happy.” Citatet ovan har jag dock haft med mig oavsett vilken nivå av framgång jag nått och jag har alltid funderat på vad jag kan göra för att bli lite bättre. Så när jag firat klart har jag alltid satt igång med att göra det lite bättre.
Jag är helt övertygad om att detta tankesätt kommer att gagna mig ännu mer i framtiden, då det är naturligt att bli lite mindre utvecklingsbenägen med åldern.

På Försäljningschefen har vi samlat över 100 citat om försäljning och affärer. Vi delar med oss av dem här på sidan. Du hittar dem i mitten på högra sidan.

Vi vill gärna ha fler citat att dela med oss av. Har du ett bra citat om försäljning eller affärer får du gärna skriva det på en kommentar eller skicka in det på kontaktformuläret. Citaten kommer sedan med i vår samling så fler kan bli inspirerade av dem. Vi förbehåller oss rätten att välja bort citat om vi anser dem vara olämpliga för publicering.

Vilket är ditt bästa citat om försäljning och affärer?

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Några av våra utbildningar

Fler ämnen på bloggen

Vill ni sälja mer?

Lämna dina uppgifter eller ring på 0790-10 22 00 så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa dig, ditt team och ditt företag att öka sin försäljning och tillväxt.