Löner för säljare och KAM – Lönestatistik 2020

Vad skall jag ha i lön? Vilken lön skall jag sätta på en säljare? Var kan jag jämföra löner? Vilka löner och bonusar har säljare? Vad har en säljare i bonus? Är min lön bra eller dålig? Vår ambition är att att du skall hitta svara på dessa och andra frågor kopplat till lön, bonus och provision.

Lön och bonus för säljare är alltid ett hett samtalsämne där det oftast finns fler frågor än svar. För att få fram fakta om löner för säljare och andra inom försäljning har vi tagit fram och genomfört Försäljningslönebarometern.

Försäljningslönebarometern besvaras årligen av runt 3 500 personer och innehåller statistik för ett stort antal titlar inom försäljning, olika branscher, olika budgetnivåer mm. Dessutom finner du statistik om vilka förmåner som personer inom försäljning önskar och erbjuds.

Exempel från Försäljningslönebarometern 2020:

Titel Fast lön/månad Rörlig lön/månad Total lön/månad
Försäljningschef 55 940 18 235 74 175
Innesäljare 29 514 5 861 35 375
Key Account Manager 47 593 15 132 62 724

Tänk på att det inte finns några absoluta sanningar när det gäller lönesättning, vare sig du är säljare eller försäljningschef. Antalet faktorer som spelar in är många. Allt från erfarenhet, utbildning, ålder, bransch, storlek på budget till fördelning mellan fast och rörlig lön. Vår rekommendation är att utgå från statistiken men att justera lönen utifrån just dina förutsättningar.Vill du ha lönestatistik för fler titlar, branscher, regioner, antal år i yrket, budgetnivå och mycket mer?

Fast och rörlig lön

Lön för personal inom försäljning tenderar att vara mer komplex än för andra roller då det är mer regel än undantag med en rörlig löneandel. Hela 84 procent av personal som arbetar med försäljning har en del rörlig lön enligt Försäljningslönebarometern. Utformningen av den rörliga lönen varierar från en rörlig provision till någon form av gruppbonus. Andelen rörlig lön har varierat över åren undersökningen genomförts men i snitt legat runt cirka 25 procent av den totala lönen. Den rörliga andelen varierar dock en hel del mellan olika roller.

76 procent av personal verksam inom försäljning har någon form av rörlig lön

– Källa: Försäljningslönebarometern –

Att ha en del rörligt och dessutom en relativt hög andel rörligt är många gånger en utmaning för både den som skall förhandla sin lön och den som sätter löner.  Komplexiteten med rörlig lön tenderar att vara större i samband med nya produkter och företag eller företag i kraftig tillväxt. Detta då man många gånger helt eller delvis saknar historiska underlag att använda när man sätter mål kopplat till den rörliga delen av lönen.

Genom att vara tydlig med förväntningar och på vad man baserar målen kopplade till den rörliga lönen kommer man långt. Många arbetar med en så kallad mållön, det vill säga fast lön plus den förväntade rörliga lönen om man uppnår sina mål. Detta gör att både den anställde och arbetsgivaren kan utgå från en siffra när man planerar ekonomin. Det ligger i båda parters intresse att arbeta för att utfallet av den rörliga delen stämmer överens med förväntningarna.

En rekommendation är att regelbundet följa upp utfall av den rörliga lönen kopplat till målen. Att tydlig visa vad resultatet ger i rörlig lön minskar risken för fel förväntningar och bör öka motivationen att lyckas bättre.

Ytterligare lönestatistik – löner för säljare:

Vill du fördjupa dig ytterligare kan vi rekommendera följande källor. Flera av dem ge kompletterande eller fördjupande lönestatiskt för roller inom försäljning.

SCB – Statistiska Centralbyråns lönedatabas. Databas med löner för både privat och offentligt anställda.

Medlingsinstitutet – Medlingsinstitutet ansvarar för Sveriges officiella lönestatistik

Rekryteringsbolag – Många rekryteringsbolag har god koll på löneläget för olika roller. Det krävs oftast att du är kund hos något av bolagen för att få ta del av statistiken.

Fackförbunden – De flesta fackförbund, exempelvis Säljarnas, har lönestatistik. Där redovisar man löner för säljare med olika inriktning, dock krävs det oftast medlemskap för att kunna komma åt lönestatistiken.

Arbetsgivarorganisationer – De flesta arbetsgivarorganisationer har lönestatistik för säljare, men oftast krävs medlemskap för att kunna komma åt den.

Dagspress – Med jämna mellanrum publicerar de stora dagstidningarna tabeller över löner och bonusar för olika tjänster. Där finner du ofta lönenivåer för säljare med olika inriktning.

Försäljningslönebarometern

Försäljningslönebarometern genomfördes första gången 2017 och kommer att vara en årligt förekommande undersökning. Huvudsyftet är att kartlägga löner, bonusar och förmåner för personer som arbetar med försäljning i Sverige.

Övergripande fakta om respondenterna

Av respondenterna var 75 procent män och 25 procent kvinnor

36 procent av respondenterna hade personal- eller arbetsledningsansvar

35 olika titlar återfanns bland respondenterna

Respondenterna var verksamma inom 25 olika branscher

Respondenterna återfanns inom samtliga län i Sverige. En majoritet av dessa arbetade i någon av de tre storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på print
</div
Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.
Fler ämnen på bloggen

Redo att ta din försäljning till nästa nivå?

Kontakta oss så börjar vi redan idag