Löner för säljare och KAM – Lönestatistik 2023

Vad skall jag ha i lön? Vilken lön skall jag sätta på en säljare? Vilka löner och bonusar har säljare? För att få fram fakta om löner för säljare och andra inom försäljning har vi tagit fram och genomfört Försäljningslönebarometern. Vår ambition är att att du i den skall hitta svar på dessa och andra frågor kopplat till lön, bonus och provision.

Marknadslönen för säljare 2023 är i snitt 51 071 kronor, inkluderande fast och rörlig lön. Statistiken kommer från Försäljningslönebarometern där du hittar lönestatistik för ett stort antal titlar inom försäljning, olika branscher, olika budgetnivåer mm. Du finner dessutom statistik om vilka förmåner som personer inom försäljning önskar och erbjuds. Drygt 4 100 personer från hela Sverige har deltagit i undersökningen 2023. Vill du ha mer lönestatistik? Ladda ned Försäljningsbarometern, helt kostnadsfritt

Exempel från Försäljningslönebarometern 2023:

TitelFast lön/månadRörlig lön/månadTotal lön/månad
Account Manager41 22113 86755 088
Försäljningschef61 22510 39371 617
Innesäljare32 5621 12033 681
Key Account Manager51 63710 76062 397

Tänk på att det inte finns några absoluta sanningar när det gäller lönesättning, vare sig du är säljare eller försäljningschef. Antalet faktorer som spelar in är många. Allt från erfarenhet, utbildning, ålder, bransch, storlek på budget till fördelning mellan fast och rörlig lön. Vår rekommendation är att utgå från statistiken men att justera lönen utifrån just dina förutsättningar.

Vill du ha lönestatistik för fler titlar, branscher, regioner, antal år i yrket, budgetnivå och mycket mer? Ladda ned Försäljningsbarometern, helt kostnadsfritt

Löneförhandlingen

De flesta som arbetar inom försäljning har någon form av erfarenhet kring förhandling då kunder tenderar att vilja förhandla. Att förhandla sin egen lön är något de flesta upplever som mer utmanande då det blir personligt. Även att som chef förhandla sina medarbetares lön ses som mer krävande. Detta då man vill ha en god relation med medarbetarna samtidigt som man måste säkerställa lönsamheten för bolaget.

Patrik Nordkvist TV4

Oavsett om du skall förhandla din egen lön eller medarbetarnas lön vinner du på att förbereda dig och ha en tydlig strategi kring lönefrågan. Precis som när du skall förhandla priser och avtal med kunden. Vill du ha fler tips om hur du lyckas med löneförhandlingen? Titta på klippet när Försäljningschefens grundare Patrik Nordkvist är med på nyhetsmorgon och pratar löneförhandling.

Fasta och rörliga löner för säljare

Lön för personal inom försäljning tenderar att vara mer komplex än för andra roller då det är mer regel än undantag med en rörlig löneandel. Hela 62 procent av personal som arbetar med försäljning har en del rörlig lön enligt Försäljningslönebarometern. Utformningen av den rörliga lönen varierar från en rörlig provision till någon form av gruppbonus. Andelen rörlig lön har varierat över åren undersökningen genomförts. I snitt legat runt cirka 20 procent av den totala lönen. Den rörliga andelen av lönen varierar dock en hel del mellan olika roller.

62 procent av personal verksam inom försäljning har någon form av rörlig lön

– Källa: Försäljningslönebarometern –

Att ha en del rörligt och dessutom en relativt hög andel rörligt är många gånger en utmaning för både den som skall förhandla sin lön och den som sätter löner för säljare.  Komplexiteten med rörlig lön tenderar att vara större i samband med nya produkter och företag eller företag i kraftig tillväxt. Detta då man många gånger helt eller delvis saknar historiska underlag att använda när man sätter mål kopplat till den rörliga delen av lönen. Läs mer: Ladda ned Försäljningsbarometern, helt kostnadsfritt

Skapa tydliga förväntningar

Genom att vara tydlig med förväntningar och på vad man baserar målen kopplade till den rörliga lönen kommer man långt. Många arbetar med en så kallad mållön, det vill säga fast lön plus den förväntade rörliga lönen om man uppnår sina mål. Det ligger i båda parters intresse att arbeta för att utfallet av den rörliga delen stämmer överens med förväntningarna.

En rekommendation är att regelbundet följa upp utfall av den rörliga lönen kopplat till målen. Att tydlig visa vad resultatet ger i rörlig lön minskar risken för fel förväntningar och bör öka motivationen att lyckas bättre.

Vanliga frågor och svar om löner för säljare

Här har vi samlat några av de mest förekommande frågorna om lön, provision och bonus inom försäljning som vi får på Försäljningschefen.

Vad tjänar en innesäljare?

Marknadslönen 2023 för innesäljare är i snitt 33 681 kronor, inkluderande fast och rörlig lön, enligt Försäljningslönebarometern.

Vad tjänar en försäljningschef?

Marknadslönen 2023 för försäljningschef är i snitt 71 617 kronor, inkluderande fast och rörlig lön, enligt Försäljningslönebarometern.

Vad tjänare en säljare?

Marknadslönen 2023 för en säljare är i snitt 44 332 kronor, inkluderande fast och rörlig lön, snligt Försäljningslönebarometern.

Vad har en Key Account Manager i lön

Marknadslönen 2023 för Key Account Manager är i snitt 62 397 kronor, inkluderande fast och rörlig lön, enligt Försäljningslönebarometern.

Hur mycket provision får en säljare?

Provisionen för en säljare varierar utifrån roll. I snitt var den rörliga andelen av lönen 12,5 procent 2022 enligt Försäljningslönebarometern.

Ytterligare lönestatistik – löner för säljare:

Vill du fördjupa dig ytterligare kan vi rekommendera följande källor. Flera av dem ge kompletterande eller fördjupande lönestatiskt för roller inom försäljning.

SCB – Statistiska Centralbyråns lönedatabas. Databas med löner för både privat och offentligt anställda.

Medlingsinstitutet – Medlingsinstitutet ansvarar för Sveriges officiella lönestatistik

Rekryteringsbolag – Många rekryteringsbolag har god koll på löneläget för olika roller. För att ta del av statistiken krävs det oftast att du är kund hos något av bolagen.

Fackförbunden – De flesta fackförbund, exempelvis Säljarnas, har lönestatistik. Där redovisar man löner för säljare med olika roller. Det krävs oftast medlemskap för att kunna komma åt lönestatistiken.

Arbetsgivarorganisationer – De flesta av dessa har lönestatistik för säljare, men oftast krävs medlemskap för att kunna komma åt den.

Dagspress – Med jämna mellanrum publicerar de stora dagstidningarna tabeller över löner och bonusar för olika tjänster. Där finner du ofta statistik om löner för säljare med olika inriktning.

Om Försäljningslönebarometern

Barometern kommer vare en årligt förekommande undersökning om löner för säljare. Den genomfördes första gången 2017. Huvudsyftet är att kartlägga löner, bonusar och förmåner för personer som arbetar med försäljning i Sverige.

Övergripande fakta om respondenterna:

Av respondenterna var 75 procent män och 25 procent kvinnor

36 procent av respondenterna hade personal- eller arbetsledningsansvar

35 olika titlar återfanns bland respondenterna

Respondenterna var verksamma inom 25 olika branscher

Respondenterna återfanns inom samtliga län i Sverige. En majoritet av dessa arbetade i någon av de tre storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg.

Dela gärna artikeln!

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Några av våra utbildningar

Utbildning – Försäljningschef

Vill du som leder företagets försäljning ta tydligare kontroll över försäljningen och tillväxten, samtidigt som du utvecklas som individ? Genom vår försäljningschefsutbildning får du båda delarna. Du får via utbildningen nya insikter, verktyg och kunskap för att skapa ökad försäljning och en mer förutsägbar tillväxt.

Läs om utbildningen

Fler ämnen på bloggen

Vill ni sälja mer?

Lämna dina uppgifter eller ring på 0790-10 22 00 så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa dig, ditt team och ditt företag att öka sin försäljning och tillväxt.