Bonus

Artiklar från bloggen med fokus på Bonus

Beskrivning av Bonus

Bonus i försäljning och affärer är extra ersättning till anställda baserat på prestationer eller resultat. Kan vara monetär, som pengar, eller icke-monetär, som resor. Används för att motivera och belöna hög prestation, ofta kopplad till mål eller försäljningsmål. En viktig del av ersättningspaket i försäljningsroller, bidrar till incitament för att uppnå eller överträffa försäljningsmål.

Fler ämnen på bloggen