Rörlig lön

Artiklar från bloggen med fokus på Rörlig lön

Beskrivning av Rörlig lön

Rörlig lön inom försäljning och affärer refererar till en del av en anställds totala ersättning som varierar beroende på prestation eller uppnådda resultat. Denna typ av lönestruktur används ofta för att motivera säljare eller andra nyckelanställda genom att direkt koppla deras inkomst till individuella eller företagets måluppfyllelse, såsom försäljningsvolym, vinstmål eller kundnöjdhet. Rörlig lön kan utformas som provision, bonusar eller andra incitamentsbaserade betalningar, vilket stimulerar högre prestation och direkt belönar framgångsrika insatser.

Fler ämnen på bloggen