Vad gör en säljare – Uppgifter, lön och utbildning

En säljare arbetar med att sköta hela eller delar av försäljningen – attrahera, utveckla och behålla lönsamma kunder på ett företag. Säljaren även kallad försäljare kan vara ansvarig för hela processen kring försäljningen eller enbart delar av försäljningen. På vissa företag sköts delar av försäljningen av andra roller än försäljare, exempelvis projektledare, konsulter eller kundtjänst. Ofta arbetar de med att utveckla och behålla kunder.

Försäljare är på så sätt helt eller delvis ansvarig för företagets intäkter och därmed indirekt företagets resultat. Eftersom försäljningen är helt avgörande för ett företags framgång innehar försäljarna på ett företag ofta en mycket kritisk roll och bör ses som nyckelpersoner för företaget.

Utöver ovan beskrivning vill många addera att säljare hjälper kunder. Det är förvisso helt korrekt men är mer en beskrivning av ett av sätten en försäljare använder för att sälja. Det finns fler liknande beskrivningar, som att försäljare bygger relationer eller är företagets ansikte utåt. Ofta förvisso helt korrekta, men återigen sätt att beskriva hur försäljaren gör för att genomföra sin försäljning

Definition av säljare

Det finns en mängd olika syner på vad gör en säljare . Enligt Wikipedia är definitionen av säljare ”En försäljare eller säljare (om kvinnor i äldre språkbruk även försäljerska eller säljerska) är en person som har som målsättning att sälja varor eller tjänster till en kund.”

Ovan fungerar väl för att beskriva yrkesrollen försäljare På Försäljningschefen använder vi oss av följande definition: ”En säljare arbetar med att sköta hela eller delar av försäljningen – attrahera, utveckla och behålla lönsamma kunder på ett företag.”

Försäljare är ofta ett samlingsbegrepp för olika titlar. I bästa fall ger titeln en förklaring av vad just den personen ansvara för i sin roll exempelvis innesäljare. Du kan läsa mer om titlar i Titlar på säljare och andra roller inom försäljning.

Vilka arbetsuppgifter har en säljare

En säljare har en mängd olika arbetsuppgifter kopplat till försäljningen. Här är några vanliga arbetsuppgifter för en försäljare.

  • Kontakta potentiella kunder via e-post, telefon eller personliga besök
  • Genomföra säljmöten
  • Ta hand om och hjälpa kunder som hör av sig till företager
  • Föreslå relevanta produkter eller tjänster som löser kundens behov
  • Skriva offerter
  • Stänga affärer med kunder och läggar order
  • Sköta och uppdatera kunduppgifter i CRM-system eller annat kundregister
  • Delta på mässor, seminarier eller andra marknadsaktiviteter
  • Rapportera sin aktiviteter och försäljning löpande

Lön och provision

En försäljare har i allmänhet en kombination av fast och rörlig lön. Enligt Försäljningslönebarometern är det ca 75 procent av yrkesverksamma inom försäljning som ha en rörlig lön. Du kan läsa mer om löner och provisioner i Löner för säljare och KAM – Lönestatistik.

Utbildning för att bli försäljare

Det finns idag ett stor antalt YH utbildningar för att arbeta med olika roller inom försäljning, exempelvis internationell försäljning. Försäljningsyrket spänner över relativt många kompetenser så som ledarskap, företagsekonomi, marknadsföring, psykologi och organisation. Det är förför vanligt förekommande att personer som arbetar med försäljning har läst dessa ämnen på universitetet.

Inom vissa områden kan det krävas en relevant kompetens om produkter och tjänster. Exempelvis för mer komplicerade tekniska produkter är det inte ovanligt att säljarna har en teknisk utbildning i någon form.

Många har också växt in i rollen genom relevanta anställningar. Ofta har man då gått olika säljutbildningar i samband med sin anställning.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar