Årets säljare 2023

Ett nytt år och en ny chans att bli Årets säljare. För de allra flesta inom försäljning blev det en ny budget och nya mål i samband med årsskiftet. Oavsett om siffrorna såg fantastiska ut och du slog din budget förra året eller om du missade budgeten så är det nu en ny giv.

Detta faktum kan vara både påfrestande och givande. Här är det upp till dig som individ att fokusera på det positiva med att få börja på en ny tävling. För när allt börjar om innebär det en möjlighet att bli Årets säljare. Om du vann förra året behöver du försvara din titel, annars har du möjlighet att ta hem den.

Bakgrund till Årets säljare

Historiskt sett har vi i Sverige varit dåliga på att lyfta fram bra säljinsatser. Det har till och med ansetts lite fult att syssla med försäljning. Det har ändrats under de senaste åren. Det släpps nya böcker, poddar med mera om försäljning hela tiden. I flera undersökningar är säljare ett av de populäraste yrkena. I vår egen Försäljningsbarometern ser vi att personer verksamma inom försäljning generellt har en betydligt högre lön än snittlönen för alla roller på ett bolag.

Försäljningen är helt sammankopplad med företagets resultat. Att skapa en bra säljkultur handlar därför i grunden om företagets överlevnad. En del i att skapa en bra säljkultur är att lyfta fram bra säljinsatser. Att ha er egen Året säljare-tävling. Det finns ingen färdig mall kring hur man lägger upp en Årets säljare-tävling med här kommer några tips på vägen.

Premiera det som driver resultatet

Årets säljare bör bedömas utifrån det som driver ert resultat. Här kan man exempelvis välja att utse vinnaren baserat på bruttovinst istället för omsättning. Lämpligen använder ni samma nyckeltal som mäts i säljarnas bonus eller provision.

Involvera flera

Det går utmärkt att involvera även de som inte har titeln säljare. Om ni har personer som har säljansvar men inte titeln säljare, exempelvis projektledare, kan ni göra en gren för dem, exempelvis Årets säljinsats eller Årets merförsäljning.

Öka samarbetet

Sköter säljarna hela försäljningen själva eller är de beroende av ett team för att kunna stänga affären? Gäller det senare hos er är det bra att lyfta upp Årets team eller Årets affär och premiera och hylla hela teamet. Ett bolag där alla förstår vikten av försäljning och är aktivt involverade har lättare att bli framgångsrika. Mer inspiration om hur du involverar alla i försäljningen får du i ”Hur du får alla på företaget att sälja”.

Premiera mer än resultatet

Årets säljare bör utses baserat på mätbara siffror. Det är dock bra att lyfta fram andra insatser som skapar en bra säljkultur, både mjuka och hårda sådana. Exempelvis kan det vara ”Kundernas favoritsäljare”, det vill säga den som får högst betyg i kundundersökningarna.

Löpande uppföljning av årets säljare

Följ upp resultat och utfall löpande. Bäst är givetvis om alla på daglig basis kan se vem som leder, exempelvis i CRM-systemet eller på någon form av resultattavla. Om det inte fungerar hos er kan ni istället presentera ställningen i samband med vecko- eller månadsmöten.

Om ni inte redan satt upp en Årets säljare-tävling på ditt bolag är det nu hög tid att göra det.

Lycka till med att bli Årets säljare!

Dela gärna artikeln!

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Liknande artiklar