Lyckas med internationella förhandlingar

Internationella förhandlingar kräver ofta mer noggrann förberedelse och genomförande med vissa justeringar jämfört med förhandlingar med personer och företag från samma land. Kulturella skillnader och olikheter i affärsmetoder kan avsevärt påverka förhandlingsprocessen. Större skillnader i affärskultur leder till större påverkan på förhandlingen. Förhandlingssättet ändras dessutom så snart du lämnar Sverige. Samtidigt finns det fler likheter mellan Sverige och Norge än mellan Sverige och Japan.

För att öka chanserna att lyckas med internationella förhandlingar och bygga starka affärsrelationer över gränserna är det avgörande att förhandlarna är medvetna om och anpassar sig till de kulturella aspekterna och förstår hur man navigerar genom dessa komplexa förhandlingar. Här följer några aspekter att beakta för att lyckas med framstående internationella förhandlingar.


Sätt dig in i de kulturella skillnaderna

Förbered dig genom att sätta dig in i hur förhandlingar fungerar i det aktuella landet. Försök att förstå den andra partens perspektiv och värderingar genom att sätta dig i deras situation.

Förstå dina egna kulturella vanor

Var medveten om dina egna kulturellt rotade vanor och antaganden om hur affärer bedrivs. Ifrågasätt alltid dina antaganden och utforska vilka antaganden din förhandlingspartner kan ha om dig.

Läs på om lagstiftningen

Olika länder har olika regelverk och sätt att hantera avtal. Även om du har grundläggande kunskap om avtal och avtalsjuridik i Sverige, kan det skilja sig markant. Ta reda på vad som gäller och konsultera en jurist vid behov när det kommer till internationella förhandlingar.

Allt kan förhandlas

Kulturella skillnader kan påverka affärsmetoder. Var öppen för att förhandla om olika aspekter av avtalet och kom ihåg att informella överenskommelser är vanliga i vissa länder.

Identifiera beslutsfattaren

I de flesta länder är hierarkier viktigare, och beslut kan inte fattas av vem som helst. Att missbedöma detta är ett vanligt misstag i lyckas med internationella förhandlingar. I Sverige är organisationer oftast relativt platta, och medarbetarna har generellt ett stort mandat. Det är lätt att felaktigt anta att du pratar med rätt person, för att sedan behöva börja om eller, i värsta fall, fortsätta med den verkliga beslutsfattaren.

Anpassa din förhandlingsstrategi

Betrakta förhandlingen som ett spel och var beredd att anpassa din strategi. Du kan antingen följa samma regler som den andra parten eller tydligt visa att du inte accepterar oacceptabelt beteende.

Ha en större prutmån

I många länder är prutande och förhandling om olika villkor betydligt vanligare än i Sverige. Detta kan ofta ses som ett onödigt spel, men i andra delar av världen är det en viktig del av förhandlingsprocessen. Att inte vara förberedd på detta kan leda till en betydligt sämre affär.

Sätt av tid

Det är inte ovanligt att förhandlingar tar längre tid i många delar av världen, exempelvis på grund av prutande och behovet av att träffa rätt person. Planera därför för mer tid för dina internationella förhandlingar.

Hantera språkliga barriärer

Vid internationella förhandlingar är det vanligt att du och din motpart talar olika språk, vilket kan skapa språkbarriärer. Att övervinna dessa språkliga utmaningar är avgörande för att säkerställa smidig kommunikation och förståelse mellan parterna under förhandlingsprocessen.

Använd din förhandlingskunskap

Även om mycket kan skilja sig när man förhandlar i andra länder och med människor från andra kulturer, finns det mycket som är gemensamt. Använd din kunskap om förhandling och dra nytta av dina erfarenheter för att lyckas så bra som möjligt.

Slutsats

Att genomföra lyckade internationella förhandlingar kräver flexibilitet, kulturell medvetenhet och tålamod. Genom att förstå och respektera kulturella skillnader, vara flexibel i din förhandlingsstrategi och vara beredd att investera tid och energi kan du öka chanserna för framgångsrika resultat. Kom ihåg att förhandlingar inte bara är en affärstransaktion utan också en möjlighet att bygga långsiktiga partnerskap och relationer över nationsgränserna.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar