Företagspresentationer är nästan alltid uppbyggda inifrån och ut istället för tvärtom. Du har säkerligen deltagit på eller kanske till och med hållit i en företagspresentation där säljaren eller den som presenterar pratar i princip hela tiden och åhörarna lyssnar. Vi skulle kunna kalla det en företagspresentations-monolog. Om du istället skulle ha en företagspresentations-dialog? Helt enkelt försöka skapa en företagspresentation som är uppbyggd utifrån och in, inte tvärtom.

Här kommer förslaget på hur du lägger upp en företagpresentationsdialog

  • Inled med en kort hisspresentation om dig själv och ditt företag. Max två minuter.
  • Beskriv kundens marknad utifrån en analys du har gjort i förväg.
  • Inled en dialog kring din analys. Ser kunden marknaden på samma sätt som du?
  • Berätta om vilka problem du bedömer att kunden har utifrån din analys.
  • Fortsätt dialogen kring din analys. Har ni samsyn? Vilka problem har kunden?
  • Fortsätt med ett kundcase där du berättar om hur ni hjälpt någon med liknande problem.
  • Nu kan du presentera ditt företag lite utförligare. Berätta om vilka resurser ni har för att hjälpa kunden lösa sina problem.
  • Om kunden är positivt inställd kan du nu boka nästa möte där du presenterar din lösning på kunden problem mer i detalj.

Skall du prova att göra en företagspresentations-dialog på nästa företagspresentation?