Presentera mindre och fråga mer på nästa företagspresentation

Företagspresentationer är nästan alltid uppbyggda inifrån och ut istället för tvärtom. Du har säkerligen deltagit på eller kanske till och med hållit i en företagspresentation där säljaren eller den som presenterar pratar i princip hela tiden och åhörarna lyssnar. Vi skulle kunna kalla det en företagspresentations-monolog. Om du istället skulle ha en företagspresentations-dialog? Helt enkelt försöka skapa en företagspresentation som är uppbyggd utifrån och in, inte tvärtom.

Här kommer förslaget på hur du lägger upp en företagpresentationsdialog

  • Inled med en kort hisspresentation om dig själv och ditt företag. Max två minuter.
  • Beskriv kundens marknad utifrån en analys du har gjort i förväg.
  • Inled en dialog kring din analys. Ser kunden marknaden på samma sätt som du?
  • Berätta om vilka problem du bedömer att kunden har utifrån din analys.
  • Fortsätt dialogen kring din analys. Har ni samsyn? Vilka problem har kunden?
  • Fortsätt med ett kundcase där du berättar om hur ni hjälpt någon med liknande problem.
  • Nu kan du presentera ditt företag lite utförligare. Berätta om vilka resurser ni har för att hjälpa kunden lösa sina problem.
  • Om kunden är positivt inställd kan du nu boka nästa möte där du presenterar din lösning på kunden problem mer i detalj.

Skall du prova att göra en företagspresentations-dialog på nästa företagspresentation?

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar