Var en ambassadör – Var artig, alltid!

Alla som är anställda på ett företag representerar det. Alla anställda är ambassadörer för sitt företag och företagets varumärke. I alla externa kontakter de anställda har är de en representant för företaget, mottagaren tolkar dessutom det som kommuniceras av den anställde som om avsändaren är företaget.

Företag som förstått och anammat detta kan genom varje anställd få en ambassadör som fungerar i princip som en marknadsföringskanal. Det gäller att alla på företaget som har kontakt med kunder, leverantörer, säljare med mera känner att de alltid representerar företaget och vad företaget står för.
De företag som inte förstått detta riskerar att ha personal som motarbetare insatser som görs via till exempel försäljning, marknad och kundtjänst.

Övergripande ligger givetvis detta ansvar på företaget som aktivt bör arbeta med medarbetarna så att de är bra representanter för sitt företag.

Låt oss ta några exempel som troligen inte är helt ovanliga:

Det stora företaget där personalen på ekonomiavdelningen har kontakt med leverantörer men inte tänker på att dessa leverantörer också kan vara potentiella kunder. Leverantören berättar med största sannolikhet för personer i sitt nätverk om ett dåligt bemötande i samband med kontakten.

En mellanchef som är otrevlig och dryg mot en säljare som försöker skapa en affär med bolaget. En säljare har ofta enorma nätverk och historien om den dryga mellanchefen på bolag A kan sprids snabbt.
Säljaren som inte kan ta ett nej och tjatar på en potentiell kund. Den säljaren har troligen stängt dörren för ett samarbete bolagen emellan för en lång tid framöver.

En projektledare som på en middag berättar för sina vänner om den oerhört jobbiga kund hon jobbar med. Ovetandes om att vid bordet bredvid sitter chefen för det aktuella bolaget.

Jag har full förståelse för att det ibland inte är din dag och att det blir fel. Som enskild medarbetare behöver du dock reflektera över hur du generellt agerar. Om du dagligen är dryg mot säljare som försöker skapa en relation eller allt som oftast gnäller över dina kunder så lär både din karriär och ditt företag bli lidande.

Om du är ledare är du ansvarig både för ditt eget beteende och din arbetsgrupp. Hur hanterar du och ni externa kontakter, kan ni stå för ert agerande om det blir frågor? Om inte är det dags att ta tag i frågan. Vill du  förändrar medarbetarnas inställning rekommenderas ”Hur du framgångsrikt genomför förändringar”.

Var artig är A och O

Vi kan prata om checklistor och kommunikationsmanualer som en lösning. I grunden handlar det dock om sunt förnuft och grundläggande artighet.

Om en säljare ringer och du inte är intresserad säger du vänligt nej tack. Var tydlig och var artig.

Om du har haft problem med en kund under dagen pratar du av dig med en kollega i ett stängt rum. Prata inte om det där alla kan höra.

Om du får i ditt tycke dumma frågor om en faktura svara du artigt och trevlig.

Var artig, alltid!

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar