Stjärnsäljare är ett begrepp som användas om de allra bästa säljarna. Det finns ingen vedertagen definition av en stjärnsäljare. Du kan vara stjärnsäljare på ett bolag men inte lyckas när du byter arbete.

Vissa egenskaper och arbetssätt återkommer hos flesta stjärnsäljarna. Här följer fem principer som gör att du kan bli en riktig superstjärna inom sälj.

Allt är relativt

Det finns mängder av stjärnsäljare. Allt beror på vem du jämför dig med. Säg att du placerar alla säljare i världen på en skala mellan ett och fem. När du är en trea är du en supersäljare i relation till ettorna och tvåorna. Börja med att bestämma din definition av en stjärnsäljare.

Teori och praktik

En del föredrar att lära sig något på ett teoretiskt plan genom att läsa böcker, titta på instruktionsvideor mm. Oavsett hur mycket tid du lägger på teoretisk kunskap räcker inte det för att bli en stjärnsäljare. Du kan möjligtvis få titeln levande Wikipedia, men inte stjärnsäljare. Vice versa räcker det inte att bara praktisera, utan teoretisk kunskap kommer du inte ha någon kontext och några modeller att bygga upp din kunskap kring och du kommer därför inte att bli en stjärnsäljare. Du måste göra både och, både plugga teoretisk kunskap och träna praktiskt.

Fokusera

Försöker du göra allt på en gång blir du ingen stjärna. Du kommer istället att bli splittrad och inte kunna dra lärdom av det du gör. Välj ut ett eller ett fåtal områden som du fokuserar på åt gången. Genom att fokusera kommer resultatet snabbare vilket också ger motivation att fortsätta ta tag i nästa område.

Ta hjälp för att bli stjärnsäljare

Det finns ingen som heter ”selfmade” stjärnsäljare. Stjärnstatusen går bara att uppnå genom att ta hjälp av andra, allt från chefer, kollegor och kunder. Det är genom feedback och råd från dem du säljer till och tillsammans med som du kan utvecklas till fullo. Vill du bli en stjärnsäljare, vänta inte utan ta hjälp direkt!

Gör misstag

All utveckling bygger på att prova något man inte bemästrar till fullo. Det bästa exemplet är barnet som skall lära sig gå. Det trillar om och om igen, men det fortsätter prova tills det slutligen kan gå. Samma gäller för att bli stjärnsäljare, om du inte tappar affärer och gör en massa andra misstag kommer du inte att bli en stjärna inom försäljning.

Alla kan bli en stjärnsäljare. Valet är ditt!