Innesäljare och första intrycket

När man träffar en person ansikte mot ansikte säger man att det tar cirka 10-30 sekunder innan man skapat sig ett första intryck av personen. Motsvarande tid för ett första möte i telefon är en till tre sekunder.

Oavsett om det är 3 eller 30 sekunder vi talar om är det en mycket kort tid. Samtidigt är det första intrycket något du på gott och ont får leva med en lång tid framöver. Gör du ett dåligt första intryck kommer du att lida av det under flera möten och kontakter med din potentiella kund, och vice versa.

En kunds första intryck av en innesäljare sker i princip alltid på telefon. Tre sekunder in i samtalet har den potentiella kunden redan bildat sig en uppfattning om dig. En till tre sekunder låter kort, men det är allt som behövs. Testa att säg ”Hej” på tre olika sätt – glatt, neutralt eller otrevligt.

När du bedömer en ny person du träffar ansikte mot ansikte har du en mängd faktorer att göra din bedömning på. Ansiktsuttryck, kläder, hållning, utseende, handslag, röst, blick och så vidare.

När du gör samma bedömning via telefon går du på en faktor – rösten.

De första sekunderna av samtalet lyssnar mottagaren inte på vad du säger utan bara hur du säger det. Tänk på hur du direkt vet hur dina nära och kära mår när du pratar med dem i telefon. Oavsett vad de säger, vet du instinktivt om det är bra eller dåligt, om de är stressade och så vidare.

I rollen som innesäljare är det därför av största vikt att vara medveten om vilket första intryck du skapar och hur du kan förbättra det.

Be din chef eller en kollega att lyssna på hur du låter när du presenterar dig, eller ännu hellre, spela in och lyssna på dig själv. Då kan du få feedback och även höra själv. Justera och ändra hur du presenterar dig tills du är nöjd med vilket intryck du ger.

Vad gav du för första intryck på ditt senaste samtal?

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Några av våra utbildningar

Fler ämnen på bloggen

Vill ni sälja mer?

Lämna dina uppgifter eller ring på 0790-10 22 00 så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa dig, ditt team och ditt företag att öka sin försäljning och tillväxt.