Innesäljare och rösten

En innesäljare har en mängd kanaler för att driva sin försäljning, som mail, sociala medier och telefonen. Den…

Innesäljare och tystnad

För dig som arbetar som innesäljare  är tystnad en av dina bästa vänner. Tystnad kan användas vid flera olika…

Innesäljare och säljledning

Arbetet som innesäljare är generellt en av de mer krävande rollerna inom försäljning. Tempot är högt och flera moment…

Innesäljare och energi

Ett av de vanligaste orden man hör på inspirationsföreläsningar av olika slag är energi. Hur viktigt det är med energi…

Innesäljare och första intrycket

När man träffar en person ansikte mot ansikte säger man att det tar cirka 10-30 sekunder innan man skapat sig ett…

Innesäljare och information

Det är ytterst få produkter och tjänster som går att sälja enbart via telefon. Kunden behöver ha information på olika…

Innesäljaren och språket

I rollen som säljare bli du mer framgångsrik om du lyckas skapa en god kontakt med den potentiella kunden. En av de…

Innesäljare och lyssnande

Du har fått två öron och en mun och bör använda dem därefter, är ett gott råd i många situationer. Många tror…

Innesäljare och tonfallet

I din roll som innesäljare har du en del utmaningar jämfört med säljare som har personliga möten med kunden. En av dem…

Innesäljare och mätning

Man brukar säga att det man mäter, det gör man. Det kan behövas mer än att mäta något för att verkligen göra det, men…