Innesäljare och systemstöd

Att arbeta som innesäljare utan ett riktigt bra systemstöd är som att kopiera dokument med karbonpapper. En innesäljare hanterar så många kunder och genomför så många olika kontakter varje dag att det blir omöjligt att arbeta effektivt utan att ha ett riktigt bra systemstöd.

Det finns en mängd olika system med för- och nackdelar, vissa bättre och andra sämre. Men oavsett vilket system som finns på ditt arbete är det bättre än att inte ha något system alls.

Med det sagt, du som säljare måste fokusera på att lära dig systemet till fullo. Att verkligen kunna det utan och innan för att kunna dra maximal nytta av det i ditt arbete. Det gäller både att kunna hantera alla nödvändiga funktioner i systemet och att bli en snabb och säker användare.

Vare sig du inte utnyttjar alla funktioner eller tar för lång tid på dig att genomföra varje moment tappar du tid och därmed blir det mindre tid att arbeta aktivt med dina kunder.

Du som säljledare måste säkerställa att alla dina innesäljare får det stöd och den träning de behöver för att lära sig systemstöden. Du måste också följa upp och ställa krav på att systemstöden utnyttjas maximalt.

Med den snabba takten kring systemstöd och automatisering av försäljningsområdet, går det inte att vara konkurrenskraftig utan att utnyttja den nya tekniken fullt ut.

Är du ett proffs på att använda ditt system?

Dela gärna artikeln!

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Liknande artiklar