CRM system

Artiklar från bloggen med fokus på CRM system

Beskrivning av CRM system

CRM-system (Customer Relationship Management) är en mjukvarulösning för att hantera interaktioner med kunder i ett företag. Det stöder försäljning, marknadsföring och kundservice genom att samla och analysera kunddata. Detta leder till bättre kundförståelse, effektivare kommunikation, starkare kundrelationer, förbättrad kundnöjdhet och ökad lojalitet.

Fler ämnen på bloggen