CRM

Artiklar från bloggen med fokus på CRM

Beskrivning av CRM

CRM (Customer Relationship Management) är en strategi för att förbättra affärsrelationer med nuvarande och potentiella kunder. Det fokuserar på att öka kundlojalitet och försäljningstillväxt genom att analysera kunddata insamlad från olika kanaler, inklusive webbplatser, e-post och sociala medier. CRM-system möjliggör effektivare och mer personlig kommunikation genom att ge en detaljerad överblick över kundbeteenden och preferenser.

Fler ämnen på bloggen