Innesäljare och tempo

Innesäljarens möte sker via telefon jämfört med personliga mötet. Via telefon har du områden att använda i kommunikationen. Nackdelen med detta är så klart att varje område blir så mycket mer avgörande. Fördelen är att du lättare kan lära dig varje område och bli riktigt duktig på det.

Ett av dessa områden är tempot du kommunicerar i. Du kan i mångt och mycket styra samtalet genom att ändra tempot.
Pratar du i ett högt tempo och speciellt i ett ökande tempo upplever kunden dig som nervös och osäker. Om du tvärtom har ett lugnt och behagligt tempo uppfattas du som säker och trygg. Just hur tempot i din röst upplevs är viktigt att vara medveten om. Det behöver nämligen inte återspegla hur det verkligen är.

Exempelvis om en person som är mycket energisk kontaktar någon som är lite mer lugn kan den lugna personen komma att uppfatta den energiska som stressad och forcerad. I telefonen skulle detta baseras på att den energiska personen troligen pratar betydligt fortare än den lugna.

Det finns i grunden inget rätt eller fel tempo utan det handlar om att anpassa ditt tempo och din rytm för att skapa bästa möjliga relation med kunden.

Vet du med dig att du pratar fort är det viktigt att sänka tempot. Självfallet ska du inte prata så långsamt att det bli sävligt och utdraget. Det optimala är att anpassa ditt tempo efter kunden. Vi tenderar att tycka bättre om personer som är lika oss själva.

När det gäller rytmen i samtalet uppfattas långa meningar med bra flyt som mest positivt. Korta och avhuggna meningen ger ett forcerat och spänt intryck.

För att bli riktigt bra på att anpassa tempot efter kunden och skapa en bra rytm i dina samtal rekommenderar jag att du regelbundet lyssnar på inspelade samtal. Jämför samtal där du säljer respektive inte säljer, analysera och se om det skiljer sig vad gäller anpassat tempo och rytmen i samtalen.

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Några av våra utbildningar

Fler ämnen på bloggen

Vill ni sälja mer?

Lämna dina uppgifter eller ring på 0790-10 22 00 så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa dig, ditt team och ditt företag att öka sin försäljning och tillväxt.