Innesäljaren och språket

I rollen som säljare bli du mer framgångsrik om du lyckas skapa en god kontakt med den potentiella kunden. En av de viktigaste faktorerna för att skapa en god kontakt är att man känner någon form av samhörighet. Samhörighet kan man uppleva baserat på flera olika faktorer exempelvis gemensamma intressen, att man har liknande bakgrund eller ett gemensamt språk. Just språket är extra viktigt i din roll som innesäljare.

Du har generellt kortare möten med dina kunder, du har därför svårare att hinna skapa en djupare relation. Språket är då den faktor som finns med från första kontakten oavsett om det är telefon eller mail. Det skrivna och talade språket skiljer sig förvisso åt men båda visar mycket tydligt vem du är.

Det finns ett ordspråk som lyder: ”Tala med bönder på bönders språk och med lärde män på latin”. Därför är det viktigt att du anpassar ordval och hur du pratar och skriver efter den du kommunicerar med. Är det en försäljningschef som har ett mycket korrekt språk är det viktigt att du själv använder dig av god svenska för att inte uppfattas som oseriös. Motsatsen kan vara att du pratar med en yngre person som använder en del slang och mer modernt språk. Pratar du för korrekt och stelt är risken att du uppfattas som stel och tråkig.

Genom att ha ett liknande stråk som den du kommunicerar med kommer de känna en större samhörighet med dig. Det i sin tur ger en bättre relation och på så sätt ökar du chansen till att vara framgångsrik i att skapa en affär.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar