Mer feedback – Mer försäljning

En viktig uppgift för dig som chef är att hela tiden arbeta med konstruktiv feedback till din säljkår. Personlig återkoppling får både individen, gruppen och resultatet att växa. Alla behöver feedback, men för personer med resultatansvar kan kvantiteten och kvaliteten på återkopplingen påverka resultatet för hela företaget.

Generellt vill medarbetarna ha mer återkoppling. Hela sju av tio anställda, 71 procent, skulle vilja ha mycket eller något mer feedback i sitt arbete, enligt undersökningen Manpower Work Life.

Uppgiften att ge feedback landar ofta på den enskilda chefen. Målsättningen bör vara att skapa en kultur där alla vågar och kan ge varandra återkoppling. Det ger en snabbare och bättre effekt än om det bara är chefen som ger sina medarbetare feedback. Läs mer om feedback, ”Lär dig ta emot feedback – Öka dina resultat”.

Skapa vanor för att ge mer feedback

Att implementera nya vanor och rutiner ligger på chefens ansvar. Några få chefer är naturligt mästare på att ge återkoppling och ger det helt naturligt, bra och tydligt. För de flesta av oss behövs det rutiner och en struktur i början. Med hjälp av den blir skapas på en naturlig vana.

Detta arbetssätt behöver därefter bli en vana för fler och fler medarbetare. För att slutligen bli något den absoluta medparten har som vana. Då har man skapat en kultur av att ge feedback.

Vanor skapas enkelt förklarat genom en trigger som signalerar att man skall göra vanan, därefter själva beteendet och slutligen en upplevd belöning. Du kan läsa med om hur man skapar vanor för individer och grupper i ”Säljvanor – Så skapar du vanorna som ökar din försäljning”.

Det finns en uppsjö av sätt av vanor att hjälpa medarbetarna att skapa vanor kopplat till att ge varandra konstruktiv återkoppling helt naturligt i arbetet.

Tre sätt för att få in feedback naturligt:

Säljmötet: Inför att alla på varje säljmöte ger återkoppling till varandra. Det kan vara att gå laget runt och ge feedback till den som sitter till höger om en. Vid dessa feedbackövningar är det bäst att arbeta med positiv återkoppling.

Sambesök: Efter ett sambesök är det en naturlig del att utbyta feedback om varandras insatser. Det blir då också en naturlig koppling till försäljningen och kommer ge snabb effekt på resultatet.

Aktiviteter: Vid gemensamma säljaktiviteter, exempelvis ringstugor då hela gruppen bokar möten,  kan du som försäljningschef lätt lyssna på ett par samtal och komma med konkret återkoppling.

Ta en stund och fundera på när det fungerar bäst för dig och dina medarbetare att ge feedback. Genom att få in det som en naturlig del i arbetet blir det både mer konkret, äkta och ger större effekt.

Slutligen

Feedback hjälper medarbetare att utvecklas. Medarbetare som utvecklas presterar bättre resultat och därmed uppnår företaget bättre resultat. Säljare och andra roller med resultatansvar har generellt större påverkan på företagets resultat. Genom att dessa individer får återkoppling och utvecklas ger därför generellt en större resultatpåverkan.

För att lyckas långsiktigt vinner ni på att hjälpa medarbetarna att skapa vanor att ge varandra feedback istället för att detta blir en uppgift enbart för chefer och ledare.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på print
Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Några av våra utbildningar

Fler ämnen på bloggen

Vill ni sälja mer?

Lämna dina uppgifter eller ring på 0790-10 22 00 så tar vi ett samtal om hur vi kan hjälpa dig, ditt team och ditt företag att öka sin försäljning och tillväxt.