Mer feedback – Mer försäljning

En viktig uppgift för dig som chef är att hela tiden arbeta med konstruktiv feedback till din säljkår. Personlig återkoppling får både individen, gruppen och resultatet att växa. Alla behöver feedback, men för personer med resultatansvar kan kvantiteten och kvaliteten på återkopplingen påverka resultatet för hela företaget.

Generellt vill medarbetarna ha mer återkoppling. Hela sju av tio anställda, 71 procent, skulle vilja ha mycket eller något mer feedback i sitt arbete, enligt undersökningen Manpower Work Lifte.

Uppgiften att ge feedback landar ofta på den enskilda chefen. Målsättningen bör vara att skapa en kultur där alla vågar och kan ge varandra återkoppling. Det ger en snabbare och bättre effekt än om det bara är chefen som ger sina medarbetare feedback. Läs mer om feedback, ”Lär dig ta emot feedback – Öka dina resultat”.

Skapa vanor för att ge mer feedback

Att implementera nya vanor och rutiner ligger på chefens ansvar. Några få chefer är naturligt mästare på att ge återkoppling och ger det helt naturligt, bra och tydligt. De flesta av oss behöver rutiner och en struktur i början. På så vis lyckas du bättre direkt. Dessutom skapas en vana över tid.

Detta arbetssätt behöver därefter bli en vana för fler och fler medarbetare. För att slutligen bli något den absoluta medparten har som vana. Då har man skapat en kultur av att ge feedback.

Vi skapar vanor i tre steg. Först genom en trigger som signalerar att man skall göra vanan, därefter själva beteendet och slutligen en upplevd belöning. Du kan läsa med om hur man skapar vanor för individer och grupper i ”Säljvanor – Så skapar du vanorna som ökar din försäljning”.

Det finns en uppsjö av sätt av vanor att hjälpa medarbetarna att skapa vanor kopplat till att ge varandra konstruktiv återkoppling helt naturligt i arbetet.

Tre sätt för att få in feedback naturligt:

Säljmötet: Inför att alla på varje säljmöte ger återkoppling till varandra. Det kan vara att gå laget runt och ge feedback till den som sitter till höger om en. Vid dessa feedbackövningar är det bäst att arbeta med positiv återkoppling.

Sambesök: Efter ett sambesök är det en naturlig del att utbyta feedback om varandras insatser. Det blir då också en naturlig koppling till försäljningen och kommer ge snabb effekt på resultatet.

Aktiviteter: Vid gemensamma säljaktiviteter, exempelvis ringstugor då hela gruppen bokar möten,  kan du som försäljningschef lätt lyssna på ett par samtal och komma med konkret återkoppling.

Ta en stund och fundera på när det fungerar bäst för dig och dina medarbetare att ge feedback. Genom att få in det som en naturlig del i arbetet blir det både mer konkret, äkta och ger större effekt.

Slutligen

Medarbetare utvecklas genom feedback. att utvecklas. Medarbetare som utvecklas presterar bättre resultat och därmed uppnår företaget bättre resultat. Säljare och andra roller med resultatansvar har generellt större påverkan på företagets resultat. Genom att dessa individer får återkoppling och utvecklas ger därför generellt en större resultatpåverkan.

För att lyckas långsiktigt vinner ni på att hjälpa medarbetarna att skapa vanor att ge varandra feedback istället för att detta blir en uppgift enbart för chefer och ledare.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar