En viktig uppgift för dig som försäljningschef är att hela tiden arbeta med konstruktiv feedback till din säljkår. Personlig återkoppling får både individen, gruppen och resultatet att växa. Alla behöver feedback, men jag dryftar mig till att säga att säljare behöver extra mycket feedback. De flesta säljare har ett större behov av att få stå i rampljuset än många andra medarbetare.

Målsättningen bör vara att skapa en kultur där alla vågar ge varandra feedback. Det ger en snabbare och bättre effekt än om det bara är chefen som ger sina medarbetare feedback.

Läs mer om feedback, ”Lär dig ta emot feedback – Öka dina resultat”.

Att implementera nya beteenden och rutiner ligger på chefens ansvar. Några få försäljningschefer är mästare på detta och ger helt naturligt bra och tydlig feedback. För de flesta av oss behövs det rutiner och en struktur i början. Med hjälp av den blir det på sikt ett naturligt beteende och man har skapat en kultur av att ge feedback.

Tre upplägg för att få in feedback naturligt:
  1. Inför att alla på varje säljmöte ger återkoppling till varandra. Det kan vara att gå laget runt och ge feedback till den som sitter till höger om en. Vid dessa feedbackövningar är det bäst att arbeta med positiv feedback.
  2. Efter ett sambesök är det en naturlig del att utbyta feedback om varandras insatser. Det blir då också en naturlig koppling till försäljningen och kommer ge snabb effekt på resultatet.
  3. Vid gemensamma säljaktiviteter, exempelvis ringstugor då hela gruppen bokar möten,  kan du som försäljningschef lätt lyssna på ett par samtal och komma med konkret feedback.

Ta en stund och fundera på när det fungerar bäst för dig att ge feedback. Genom att få in det som en naturlig del i arbetet blir det både mer konkret, äkta och ger större effekt.