Misstagen med offerten som gör att du missar affären

Brist på information. Många är för snabba och skriver en offert innan de har en tydlig bild av kundens problem. Det innebär att lösningen som presenteras inte är optimal vilket gör att chansen minskar att få affären.

Självgodhet, att lyfta fram styrkor och fördelar är självklart i en offert. Går du till överdrift och bara pratar om hur fantastisk du är riskerar du att framstå som självgod.

Missar sammanfattningen, många kontaktpersoner kommer bara att läsa sammanfattningen och priset. Har du inte med en bra och säljande sammanfattningen i offerten är risken stor att du inte får någon uppmärksamhet hos beslutsfattarna.

Standardlösning, många offerter innehåller bara en massa upprabbling av standardverktyg samtidigt som man försöker skapa känslan av något kundunikt. Det skapar känslan av att du inte bryr dig om eller ens känner till kundens problem utan bara vill trycka iväg dina tjänster och produkter.

För mycket, många gånger tenderar offerter att bli för långa och innehålla en massa utfyllnadsord, onödiga facktermer, mode ord mm. Detta gör att offerten blir svårläst och känns komplicerad. Risken är att kunden inte orkar ta sig igenom den och därmed missar du affären.

Standard företagspresentation. Du skall självfallet anpassa din företagspresentation utifrån kunden. Om inte missar du möjligheten att få in de bästa säljargumenten. Samtidigt missar du också möjligheten att skydda din offert mot konkurrenter genom att inte förklara dina styrkor.

Slarv, innehåller din offert stavfel, suddiga bilder, konstiga radbrytningar etc. dras helhetsintrycket snabbt ned. Kunden drar då lätt slutsatsen att det är med den kvalitén ni levererar.

Formalia fel. Du slarvar och missar saker som kunden bett om att få med eller till och med lämnar in offerten för sent.

Dela gärna artikeln!

Patrik Nordkvist

Patrik Nordkvist

Patrik hjälper sina kunder att skapa ökad försäljning och tillväxt, genom föreläsningar, utbildning och rådgivning. Han har en bakgrund med över 25 års erfarenhet som försäljningschef och VD för flera snabbväxande bolag.

Liknande artiklar