Anbud

Artiklar från bloggen med fokus på Anbud

Beskrivning av Anbud

Anbud i affärssammanhang är ett formellt erbjudande från säljare till potentiell köpare, vanligtvis med detaljer om pris, kvalitet, kvantitet och leveransvillkor. Det är bindande för säljaren under en fastställd tidsperiod, och accept av köparen leder till ett juridiskt avtal. Används ofta vid upphandlingar och större affärstransaktioner, och är en viktig del av förhandlingsprocessen.

Fler ämnen på bloggen